Hlavné štítky používané v BlueWinston kampaniach

Typy štítkov, ktoré nástroj BlueWinston používa na kontrolu a riadenie

  • BW (alias BlueWinston)
  • BWBID (alias BlueWinston bidovacia stratégia)

BlueWinston kontroluje a mení parametre nasledovných objektov:

Object Štítok Parameter, which BW sets
Reklamná skupina BW Status, BidMicroAmount (maxCPC), CriterionUserLists (Publiká)
Kľúčové slovo BW Status, Param1, Param2, DestinationURL, MatchType
Kľúčové slovo BWBID BidMicroAmount (maxCPC), BidSource
Reklamný text BW Nadpis, Popis 1, Popis 2, URL, FinalURL, PrefferedMobileDevice

BWBID štítok

Tento štítok kontroluje a riadi to, že BlueWinston môže meniť bidding pre kľúčové slová počas updatu kampaní z BlueWinston nástroja do Google Ads účtu. Všetky ostatné parametre pre kľúčové slová sú kontrolované štítkom BW.

V prípade, že nejaký produkt už nie je v XML feede a je štítok BW na reklamnej skupine, BlueWinston pozastaví reklamnú skupinu (kľúčové slová zostanú síce spustené, ale nebudú sa používať kvôli pozastavenej reklamnej skupine).

Rýchla pomoc / FAQ – ako meniť určité “veci” v Google Ads účte

Kedykoľvek môžete zmeniť max. CPC pre kľúčové slová v Google Ads – či už manuálne alebo cez akýkoľvek nástroj / aplikáciu.

Len v tom prípade, že vidíte štítok BWBID na kľúčových slovách, tak BlueWinston prepíše vami upravené maxCPC hodnoty.

Status kľúčového slova je kontrolovaný aplikáciou BlueWinston vtedy keď má dané kľúčové slovo štítok “BW”. Neodporúčame odstraňovať štítok BW. Môžete kedykoľvek pauzovať kľúčové slová v Google Ads a BlueWinston ich znova nespustí.

V niektorých, pomerne zriedkavých prípadoch, potrebujete odstrániť štítok BW. Keď odstránite štítok BW pre nejaké kľúčové slovo – bude sa dať dané kľúčové slovo pausnúť priamo v Google Ads a BlueWinston ho znova nespustí.

Dôležité: Nikdy nemažte kľúčové slová v kampaniach. Ak tak už musíte spraviť, je potrebné dané kľúčové slová pridať aj ako Vylučujúce kľúčové slová v danej kampani, aby ich BlueWinston znova nevytvoril a nespustil.

Áno. Ďalšie kľúčové slová môžete bežne pridávať v Google Ads.
V prípade, že používate BlueWinston AI biding stratégiu (už sa v kampaniach nedá nastaviť) a chcete, aby BlueWinston automaticky kontroloval CPC bidy, pridajte manuálne pridaným kľúčovým slovám štítok BWBID.

Áno, môžete pausnúť reklamy v Google Ads a BlueWinston ich znova nespustí.
V špecifických prípadoch môžete odstrániť štítok BW a následne BlueWinston sa nebude dotýkať a znovu zapínať pausnuté reklamy.

Ďalšie štítky používané BlueWinston

Dôležité: BlueWinston používa aj dalšie štítky, aby označil a kontroloval určité podmienky a správanie. Štítky by sa nemali odstraňovať alebo mazať, lebo by následne mohli byť nesprávne dáta medzi BlueWinstonom a Google Ads.

Nemažte prosím akékoľvek štítky s malými písmenami – tieto štítky sú potrebné na správne fungovanie BlueWinston nástroja. Môžete odstraňovať len štítky s veľkými písmenami.

Objekt Štítok Parameter, ktorý BW nastavuje
Kľúčové slovo bw_bidpaused Tento štítok sa nastavuje ako výsledok týchto scriptov:

 

Kľúčové slovo je pausnuté kvôli zlým výsledkom – príliš vysoký spend alebo príliš vysoká cena za získanie objednávky. Toto je automaticky sledované nástrojom BlueWinston a také neefektívne kľúčové slová sú pauznuté automaticky.

Kľúčové slovo bw_bouncerate Tento štítok sa nastavuje ako výsledok týchto scriptov:

 

Štítok bw_bouncerate naznačuje, že dané kľúčové slovo bolo stopnuté kvôli scriptu Bounce rate. Aktuálne nemá žiadne ďalšie využitie, ale možno v budúcnosti, pri iných scriptoch, bude potrebné vedieť, že toto kľúčové slovo bolo pauznuté kvôli Bounce rate scriptu.

Súčasne je aj nastavený aj štítok bw_bidpaused, keďže takéto kľúčové slová tiež zostávajú pauznuté.

Kľúčové slovo bw_createdfromst Tento štítok sa nastavuje ako výsledok týchto scriptov:

 

Pre BlueWinston tento štítok bw_createdfromst znamená, že dané kľúčové slovo, aj ked by nemalo existovat v danej reklamnej skupine (lebo nie je výsledkom tvorby kľúčových slov z XML cez skracovanie alebo kombináciu tagov), tak že má existovať, lebo je výsledkom importu search termu.

Kľúčové slovo BWSEARCHTERM Tento štítok sa nastavuje ako výsledok týchto scriptov:

 

Kľúčové slovo, ktoré bolo vytvorené zo hľadaného výrazu, na základe tohto scriptu sa poznačí štítkom BWSEARCHTERM. Tento štítok je veľkými písmenami, takže PPC špecialista ho môže v prípade potreby zmazať.

Rozdiel medzi štítkami bw_createdfromst a BWSEARCHTERM je taký, že každý štítok vzniká z iného scriptu a zároveň, že štítok BWSEARCHTERM môže PPC špecialista zmazať (lebo je veľkými písmenami).

 A teda, keď sa štítok BWSEARCHTERM zmaže, tak pre BW sa stane bežným kľúčovým slovom a teda sa tak na neho hľadí (a teda, ak nie je výsledkom tvorby kľúčových slov, tak sa pozastaví).

Odstranením štítku BWSEARCHTERM vlastne PPC špecialista povie, že síce toto kľúčové slovo bolo importované z hľadaného výrazu, ale nechcem ho používať v kampani = BW ho pauzne.

Reklamná skupina, Kľúčové slovo bw_enabled Ak má nejaký objekt (reklamná skupina, kľúčové slovo, reklama) štítok bw_enabled, tak vieme, že si to BlueWinston takto poznačil –  pri predchádzajúcom update zapol tento objekt. Ak BlueWinston vypol (pauzol) daný objekt, tak tento štítok odstráni. Na čo je to dobré?

V BlueWinstone nad všetkými týmito objektami, ktorým sa dá meniť status (aktívny / pauznutý objekt) funguje takzvaný systém ECHIS. Tu je jeho popis:

 

ECHIS (External Changes Integration System)

PPC špecialista môže manuálne pauzovať objekty, používať vlastné skripty alebo iné nástroje, napríklad na pauzovanie reklám. Ak sa tak stane, tak BlueWinston nezapne ten objekt (aj keď by ho mal zapnúť podľa tvorby kľúčových slov, dokonca ani vtedy keď má daná reklama alebo kľúčové slovo štítok BW). BlueWinston zapína len tie reklamy, ktoré neboli pozastavené PPC špecialistom alebo externým scriptom v Google Ads.

Ale opačne to nefunguje – ak zákazník zapne objekt v Google Ads, ale podľa BlueWinston má byť pauznutý, tak ho BlueWinston pauzne (napr. v prípade, že vypadne produkt z feedu, BlueWinston stopne reklamnú skupinu v Google Ads, PPC špecialista si ju manuálne zapne v Google Ads, a BlueWinston ju znova pozastaví, lebo nemá byť zapnutá). Ide o to, že dovoľujeme externým scriptom pauzovať objekty, nič iné.

Aby tento systém ECHIS mohol fungovať, potrebuje si BlueWinston nastavovať štítok bw_enabled.

Kampaň bw_bidmanagement Keď má kampaň nastavenú bidding stratégiu “Zameranie na konverzie > BlueWinston PPC”, tak je tu nastavené riadenie bidov cez BlueWinston umelú inteligenciu. V Google Ads má takáto stratégia manuálnu CPC, ale má na kampani štítok bw_bidmanagement, aby sa to dalo rozlíšiť. A na základe toho štítku môže BlueWinston meniť bidy pre každé kľúčové slovo počas optimalizácie.

Tento štítok sa v minulosti používal na kampane, ktoré používali BlueWinston AI bidding stratégiu. V súčasnosti sa BlueWinston AI bidding stratégia nedá nastaviť, ale tento štítok sa ešte používa kvôli kompatibilite so starými kampaňami, ktoré tento štítok používajú.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.