Hodnoty konverzií: Zistite, koľko získavate za všetky konverzie

Keď hovoríme o meraní konverzií v súvislosti s Google Ads, môže sa jednať o nespočetne veľa aktivít, ktoré zákazníci na vašej stránke vykonajú – nákup produktu, prihlásenie sa do mailing listu, telefonát, vyplnenie dotazníka… Pokiaľ sledujete rôzne konverzie, každá z nich má pre vás pravdepodobne inú hodnotu. To znamená, že by mal byť zároveň prispôsobený spôsob, akým chcete túto konverziu dosiahnuť alebo vyhodnotiť. Pýtate sa ako na to?

Odpoveďou je hodnota konverzií, ktorú nastavíte pre rôzne konverzie, ktoré chcete sledovať. Ich nastavenie by pre vás znamenalo radu benefitov – napríklad odlíšenie jednotlivých konverzií alebo možnosť spočítať ich celkovú hodnotu, nielen počet.

Ale pekne poporiadku…

Čo je to hodnota konverzie?

Hodnota konverzie je numerická peňažná hodnota, ktorú pridelíte určitej konverzii podľa toho, aký má dopad na váš biznis, respektíve ako dôležitá preň je.

Na to, aby ste mohli nastaviť hodnotu konverzií, musíte na vašom webe sledovať konverzie. To znamená, že máte nastavenú konverznú akciu pre konkrétne stránky, na ktorých by sa konverzia mala počítať, v ktorej hodnotu danej konverzie špecifikujete. Pokiaľ ste ešte konverzné akcie nenastavovali, môžete na to využiť jednoduchý návod ktorý pripravil Google.

Pokiaľ chcete hodnotu konverzie iba upraviť, spravíte to kliknutím na ikonu francúzskeho kľúča na hornej lište vo vašom Google Ads účte a následne sa presuniete do sekcie Konverzie.

Aké hodnoty môžete nastavovať?

Hodnoty nastavujete vždy pre konkrétnu konverziu. Ak sú medzi vašimi konverziami hovory, pre ktoré nastavíte konverznú hodnotu 5€, a registrácie, ktorých hodnota je 20€, znamená to, že registrácie sú pre vás 4x viac hodnotnejšie. Samozrejme sa môže stať, že majú pre vás obe akcie rovnakú hodnotu.

Konverzie sa v Prehľadoch zobrazujú vždy v mene, ktorú máte vo vašom Google Ads nastavenú ako fakturačnú. Pri nastavení však môžete zvoliť menu inú.

Hodnoty konkrétnych transakcií

Konkrétne transakcie, ktoré vykonajú zákazníci vášho e-shopu majú pochopiteľne každá inú hodnotu. Preto je potrebné nastaviť im hodnoty konkrétnych transakcií. Pre toto nastavenie budete pravdepodobne potrebovať pomoc webového developera, ktorý dokáže integrovať tieto hodnoty do značky sledovania transakcií.

Návod ako nastaviť hodnoty konkrétnych transakcií nájdete tu.

Konverzie bez peňažnej hodnoty

Pokiaľ nejaká akcia na vašom webe nemá peňažnú hodnotu, napríklad registrácia, no chcete ju merať, pridelíte jej hodnotu bez peňažnej meny. Jedná sa o kľúčový indikátor výkonnosti (KPI).

Výhody: Optimálnejšie ponuky cien a prehľadnejšie štatistiky

Nastavenie hodnôt konverzií so sebou prináša niekoľko výhod, pre ktoré ich rozhodne odporúčame využiť:

  1.     Návratnosť investícií (ROI)

Hodnoty konverzií vám umožnia jednoduchšie sledovať, merať a optimalizovať ROI, teda hodnotu profitu pri zvážení výdavkov na reklamu.

  1.     Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Stratégia flexibilného ponúkania cien ROAS vám umožní zvýšiť hodnotu konkrétnej hodnoty podľa vašich cieľov, pri dosiahnutí priemernej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

  1.     Lepšie štatistiky

Vďaka nastaveným hodnotám získate prehľadnejšie štatistiky prostredníctvom stĺpca Hodnota konv./cena. Potom môžete pozorovať výkon konkrétnych kľúčových slov, reklamných skupín a kampaní, a meniť ich nastavenia podľa potreby. Navyše zistíte celkovú hodnotu konverzií na vašom webe, nielen ich počet.

  1.     Inteligentnejšie ponúkanie cien

Stratégie flexibilného ponúkania cien umožňujú automatické nastavenie cenových ponúk a zabezpečujú optimalizáciu podľa cieľov výkonnosti, ktoré ste si stanovili pre konkrétne kampane, reklamné skupiny alebo kľúčové slová. Strojové učenie potom zohľadní rôzne detaily, ktorým prispôsobí cenu v aukcii pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: