Hromadná editácia reklamných šablón v BlueWinston

Od viacero našich klientov sme obdržali spätnú väzbu, že by boli radi, ak by sme vedeli urýchliť samotnú úpravu reklamných šablón. Pri väčšom počte kampaní sa postupne vedeli strácať v šablónach, a pokiaľ BlueWinston používali dlhšie obdobie, tak sa šablóny len kopili.

Kvôli tomu sme sa rozhodli túto zmenu zapracovať a radi vám odprezentujeme hromadnú úpravu reklamných šablón, a čo to pre vás znamená.

Hromadná úprava reklamných šablón je skvelou funkcionalitou, ktorú prinášame pre zrýchlenie procesov tvorby a úpravy vzhľadu reklám. Zatiaľ sme pridali dve hromadné možnosti a to:

  • Hromadné premazanie → môžete premazať reklamné šablóny naprieč viaceré kampane

  • Hromadnú úpravu → môžete upraviť reklamné šablóny naprieč viaceré kampane

zobrazenie BlueWinston kampaní

Zoskupenie a úprava reklamných šablón podľa kampaní

Prvá možnosť úpravy reklamných šablón je zoskupenie podľa kampaní. Zobrazí sa vám zoznam vašich vytvorených kampaní a pod nimi príslušné reklamné šablóny.

zoskupenie reklamných kampaní

Každú reklamnú šablónu môžete otvoriť a pozrieť sa ako je nastavená. Taktiež môžete vidieť aktuálne nastavený filter a jednotlivé šablóny.

konkrétna reklamná šablóna

Tiež je možné sa pozrieť, aké sú nastavenia danej šablóny, vo forme tooltipu. Toto všetko je určené len na čítanie, aby ste mali prehľad.

Čísielko 1 pri Headlines symbolicky ukazuje koľko nastavení je aktívnych, slúži len na rýchlu predstavu, ako sú rozdielne nastavenia pre jednotlivé šablóny.

nastavenia šablóny

Podstatné v tomto náhľade je stĺpček „Used in campaigns“, kde je zobrazený počet kampaní, kde sa rovnaká reklamná šablóna nachádza. Tu môžete hromadne pridávať/uberať kampane, ktoré budú obsahovať rovnakú reklamnú šablónu.

"used in campaigns"

Po kliknutí na Assign campaigns sa zobrazí možnosť priradiť/odobrať kampane pre danú Reklamnú šablónu.

Assign campaigns

Úprava a premazanie reklamnej šablóny

Ďalej je tu možnosť upraviť reklamnú šablónu jednotlivo, alebo aj hromadne t.j. všetky jej pozície vo všetkých kampaniach, kde sa rovnaká reklamná šablóna nachádza.

úpravy reklamných šablón

Po zvolení “Bulk edit Ad pattern for all campaigns” sa otvorí nové okno, akoby sa editovala kampaň, ale je možnosť upravovať len vybranú reklamnú šablónu. Pri hromadnej editácii je uvedené koľkých kampaní sa bude editácia týkať:

editovanie kampaní

Po uložení sa ešte vykonáva validácia, ktora upozorní, v ktorých kampaniach vznikne prípadne problém. Môže vzniknúť situácia, že v danej kampani máte iné natagovanie a potom tagy použité v reklamnej šablóne nemusia existovať.

Uložiť takéto kampane pôjde, ale samozrejme najbližší update skončí s chybou, že je zle nastavená kampaň. Toto si môžete opraviť správnym natagovaním produktov individuálne pre každú kampaň, ktorá spôsobuje problémy.

uloženie kampaní

Premazať reklamné šablóny môžete buď samostatne alebo hromadne. Dávajte si pozor, pri koľkých kampaniach sa daná reklamná šablóna používa. Pokiaľ premažete šablónu, ktorá funguje, v kampani obdržíte upozornenie, že je chyba v kampani a budete musieť následne pridať reklamnú šablónu pre danú kampaň.

premazanie reklamných šablón

Zoskupenie a úprava podľa rovnakých Reklamných šablón

Druhá možnosť editácie podľa zoznamu Reklamných šablón a k nim informácia v akých kampaniach sa nachádzajú. Toto zobrazenie je vhodné, keď máte upratané reklamné šablóny a chcete len hromadne niečo zmeniť v niektorej šablóne.

zoskupenie Reklamných šablón
editácia Reklamných šablón

Môžete si prípadne roztvoriť Reklamnú šablónu a porovnať nastavenia. Vpravo je možné priraďovať / odoberať kampane.

možnosti Reklamných šablón

Pri vložení kampane sa tu vykonáva ešte validácia, či daná reklamná šablóna bude bez chýb v danej kampani. Môže vzniknúť situácia, že v danej kampani máte iné natagovanie, a potom tagy použité v reklamnej šablóne nemusia existovať. Upozorní vás na to červený výkričník.

Uložiť takéto kampane môžete, ale samozrejme, najbližší update skončí s chybou.

chybné tagovanie

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre BlueWinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a inteligentných kampaní v Nákupoch vo Vyhľadávaní Google.