Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré by ste mali sledovať

Vedieť, čo chcete dosiahnuť a akými merateľnými krokmi (čiastkovými cieľmi) sa tam viete dostať, dokáže byť polovicou úspechu. A to či už v osobnom, alebo profesnom živote. Na základe týchto čiastkových cieľov totiž viete vytvoriť celkovú stratégiu, vďaka ktorej bude táto cesta jednoduchšia. V tomto článku vás prevedieme spôsobmi, ktoré vám pomôžu nastavovať a merať vaše ciele vo svete online marketingu, tzv. kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicators, KPI) sa používajú už takmer všade, vedome alebo nevedome. Sú to konkrétne merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa stanovuje cieľ a monitoruje jeho dosahovanie.

Tieto ukazovatele sú dôležité aj v marketingu, pri meraní výkonnosti PPC kampaní, aby ste vedeli vyhodnotiť ich úspešnosť, prípadne zvážiť ďalšiu optimalizáciu. Porozumenie týmto ukazovateľom by malo byť základom pre každého, kto sa rozhodne pracovať s PPC reklamou.

Jedine použitím správnych metrík dokážete správne zhodnotiť návratnosť investícií a efektivitu reklamy. Ktoré to sú?

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs)?

1. Miera prekliku (CTR)

CTR je miera prekliku z reklamy na cieľovú stránku. Meria sa jednoduchou formulkou:

prekliky ÷ impresie = CTR

Ak bol počet kliknutí na vašu stránku 40 a zobrazená 100-krát, znamená to, že vaša CTR je 40%.

Vysoká miera prekliku je indikátorom toho, že vaše reklamy sú relevantné a efektívne. Nehovorí vám však, či z daného zákazníka máte aj nejaký profit.

2. Skóre kvality (QS)

Skóre kvality je číselná hodnota, ktorá ovplyvňuje postavenie vašej reklamy v Google AdWords. Google ju vytvoril na to, aby vám naznačil ako relevantný je váš obsah. Oproti ostatným metrikám je táto o niečo menej jednoznačná.

Tento indikátor vychádza z niekoľkých faktorov. Patrí medzi ne predpokladaná CTR všeobecne, výkon vstupnej stránky, relevancia reklamy a jej formát. Dobré quality score, 7 – 10, naznačuje, že za svoju reklamu platíte málo, alebo primerane. Zlé quality score, pod 6 hovorí, že platíte príliš.

3. Cena za klik (CPC)

CPC znamená, že platíte za kliknutie na vašu reklamu. Nastavíte si maximálnu cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť a následne nastavujete ponuky buď manuálne alebo automaticky. Čím vyššia je táto cena, tým atraktívnejšia je reklama pre platformu, na ktorej ju máte a ktorá ju bude chcieť ukázať viacerým ľuďom.

Tento indikátor vie byť veľmi jednoducho zneužitý tzv. click fraudom, alebo podvodným klikaním. To môže spôsobovať najčastejšie konkurencia, ktorá chce, aby sa vám vyčerpal rozpočet a vaša reklama sa prestala zobrazovať.

4. Cena za konverziu/akvizíciu (CPA)

CPA je podobná CPC, no na rozdiel od klikov sa zameriava na počet dosiahnutých konverzií. Tj. akcií, ktoré chcete, aby potenciálni zákazníci na vašej stránke po jej rozkliknutí spravili – napríklad objednanie produktu. Google v tomto prípade automaticky nastavuje ponuky tak, aby zvýšil počet reálnych zákazníkov. Ako inzerent teda platíte za každého zákazníka, ktorého nadobudnete.

Priemerná cena za konverziu sa počíta ako podiel celkovej ceny konverzií a počet konverzií.

Aby však bola CPA pre vás výpovedná, potrebujete porozumieť jednotlivým typom ponuky, nastaveniu sledovania konverzií a mať aspoň 30 konverzií za uplynulých 30 dní.

5. Miera konverzie

Jedná sa o percentuálne zobrazenie priemerného počtu konverzií na počet kliknutí na reklamu. Zameriavať sa na nadobudnutie zákazníkov je pre váš biznis určite prospešnejšie než zameriavanie sa na kliky. Kliknutia na reklamu síce ukazujú jej efektivitu, no negenerujú vám príjmy.

Google Ads ponúkajú bezplatný nástroj, ktorým si môžete mieru konverzií jednoducho sledovať.

6. Impression share (IS)

Impression share partrí medzi kľúčové ukazovatele výkonnosti Google reklám. Hovorí vám, koľko krát sa vaša reklama vôbec reálne zobrazila.

Vzorec na výpočet je: Impression share = impresie / všetky možné impresie

Pochopiteľne to však nie je ukazovateľom toho, aká úspešná a efektívna je vaša reklama, nakoľko nezohľadňuje, koľkých ľudí táto reklama reálne zaujala. Čím vyššia je vaša CMP, tým menej miesta ostáva pre vašich konkurentov.

7. Priemerná pozícia

Priemerná pozícia naznačuje inzerentovi umiestnenie jeho reklamy medzi ostatnými. Jednoducho, aj keď máte najvyššiu ponuku, nebude sa vždy vaša reklama zobrazovať ako prvá. V prípade Google Ads je najvyššou priečkou číslo 1, pričom reklamy s číslom 1 – 8 sa zvyknú zobrazovať na prvej stránke vo vyhľadávaní.

8. Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Nechajte umelú inteligenciu AdWords pracovať za vás! ROAS je cieľ, ktorý si môžete stanoviť pri nastavovaní ponúk pre vašu reklamu. Je jednou z inteligentných stratégií ponúk Google Ads. Vďaka tejto stratégii viete dosiahnuť vyššiu hodnotu konverzie, či vyššie zisky.

Vzorec pre ROAS je: obrat (celkový príjem z inzercie) / Náklady (celkové minuté náklady)

ROAS je možné počítať aj v percentách, čiže ROAS x 100 = ROAS%

Google Ads bude na základe tohto cieľa za vás automaticky nastavovať ponuky, pričom zvýši CPC na maximum, aby sa hodnota konverzie zvýšila na maximum, a pomohol vám tým dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu tak, ako ste si ju stanovili.

Prečítajte si viac o tom, ako vypočítať vašu návratnosť výdavkov na rekamu (ROAS).

9. Návratnosť investícií (ROI)

Počet klikov či počet zobrazení reklamy pre meranie jej úspechu nestačí. Oveľa dôležitejšie je vedieť, aký je váš profit z reklám v pomere ku investícii do nich. ROI vypočítate jednoduchým vzorcom:

(výnosy – náklady predaného tovaru) / náklady predaného tovaru

Nevýhodou ROI je, že tieto údaje sa vám nezobrazia len tak. Musíte najprv sledovať konverzie a celkové investície do reklamy.

10. Podiel nákladov na obrate (PNO, Cost of Sales, CoS)

PNO je najefektívnejšou a najvhodnejšou metrikou, ktorá vám povie, koľko percent z vašej tržby sú náklady na reklamu. V našom prípade vám toto percento slúži pre vyjadrenie finančnej efektivity PPC kampaní. Vzorec pre PNO je:

náklady na inzerciu / obrat z inzercie

Pokiaľ je vaše PNO 10% pri predanom 100 eurovom produkte znamená to, že do jeho predaja ste investovali 10 euro. Dôležité je, aby toto percento bolo čo najnižšie. Vtedy máte istotu, že vaše výdavky na priebeh kampane nie sú zbytočné a vy z nej profitujete.

Ideálnym stavom je, že sa zameriavate na viacero ukazovateľov naraz, nakoľko každý z nich má inú hodnotu. Všeobecne vám hovoria o tom, aké výsledky a profit generujú vaše reklamy. Pokiaľ vaše reklamy negenerujú dobré výsledky je potrebné, aby ste ich optimalizovali. V opačnom prípade sa môže stať, že sa jednoducho nebudú vyplácať a nielenže cez ne nezískate nových zákazníkov, ale dokonca prerobíte peniaze.

Ako optimalizovať reklamu? Pozrite si naše tipy!

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.