Limity pre spend v Google Ads

Jednou z výziev digitálneho marketingu je nájsť rovnováhu medzi efektívnym využitím reklamných rozpočtov a dosiahnutím optimálnych výsledkov. Kľúčovými položkami, ktoré ovplyvňujú úspech reklamných kampaní, sú limity pre výdavky v Google Ads. Tieto limity určujú maximálnu sumu, ktorú ste ochotní investovať do reklamných kampaní na Googli. A teda majú zásadný vplyv na dosiahnutie vašich obchodných cieľov a návratnosť investície. V tomto článku si bližšie charakterizujeme a vymedzíme vplyv limitov pre “spend” v Google Ads na vaše finančné prostriedky.

Vo všeobecnosti google vymedzuje limity výdavkov do 2 kategórií:

  • denný limit výdavkov

  • mesačný limit výdavkov

Denný limit výdavkov

Denný limit pre výdavky v Google Ads predstavuje maximálnu sumu, ktorú ste pripravení investovať do kampaní za jeden deň. Tento limit zabezpečuje, že vaše reklamy sú zobrazené len do doby, kým nedosiahnu určený denný limit. Väčšina kampaní má denný limit výdavkov nastavený na dvojnásobok priemerného denného rozpočtu. To znamená, že v niektoré dni môže vaša kampaň minúť 2 krát viac ako je priemerná suma, ktorú denne investujete. (Práve v tomto kolísaní cien sa teda odráža kolísanie návštevnosti vášho e-shopu.)

Mesačný limit výdavkov

Na druhej strane, mesačný limit pre výdavky v Google Ads predstavuje celkovú maximálnu sumu, ktorú ste pripravení investovať do reklamných kampaní počas jedného mesiaca. Tento limit je dôležitý pre dlhodobé plánovanie a kontrolu nákladov. Výpočet mesačného rozpočtu pre výdavky sa získava násobením nastaveného priemeru denného rozpočtu počtom dní v mesiaci. (Samozrejme ak by ste spustili kampane počas kalendárneho mesiaca, zohľadnia sa len dni, kedy boli kampane aktívne.)

Presah limitu

V niektorých situáciách sa náklady na reklamu môžu vyšplhať nad limity výdavkov. Totižto i keď po naplnení vášho denného rozpočtu Google vašu reklamu prestane zobrazovať, je stále možné, že obdrží určitý počet kliknutí. Stáva sa to však len ojedinele, no predsa. Dôležité je však povedať, že vy nikdy nezaplatíte nič navyše. Na konci mesiaca sa suma, ktorú v priemere denne miniete, bude zhodovať s vaším priemerným denným rozpočtom.

Ako to teda funguje?

Základom je pochopenie rozdielu v medzi sumou, ktorá je vám fakturovaná a sumou, ktorá predstavuje náklady za reklamu. Suma nákladov za reklamu zahŕňa cenu všetkých zobrazení a kliknutí, ktoré ste v rámci kampani dosiahli. Fakturovaná suma predstavuje sumu, ktorú musíte zaplatiť.

Príklad:

Povedzme že, váš denný rozpočet na reklamu je 8€. To znamená, že váš denný limit výdavkov je 16€ (dvojnásobok priemerného denného rozpočtu: 2 x 8€). V jeden deň však kampaň získa viac kliknutí a presiahne váš limit o 1€, a teda ide o sumu 17€.

  • Suma 17€ predstavuje celkové náklady na reklamu za jeden konkrétny deň.
  • Suma 16€ predstavuje cenu, ktorá vám bude vyfaktúrovaná.

No čo s tým 1€?…Práve to zaplatí Google.

To znamená, že rozdiel medzi nákladmi na reklamu a vami stanoveným limitom preplatí samotný Google. Či už ide o prípad denných, či mesačných limitov výdavkov, NIKDY NEPLATÍTE NIČ NAVIAC.

Záver

Google Ads prostredníctvom stanovenia limitov pre “spend” zabezpečuje dosiahnutie optimálnych výsledkov kampane vzhľadom na vaše finančné výdaje do reklamy. Avšak nikdy netreba zabúdať na dôležitosť pravidelnej analýzy a prispôsobenie týchto limitov v súlade s vývojom kampaní, aby ste udržali úspech vašich digitálnych marketingových aktivít.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: