Nastavte si alebo zresetujte predvolenú max CPC po zmene bidding stratégie

V nástroji Blue Winston sme priniesli niekoľko nových nastavení pre kľúčové slová, ktoré pomôžu napríklad keď meníte bidding stratégiu z  Ponúkania cieľovej CZA (Target CPA) na Manuálne ponúkanie CZK (Manual CPC).

Od 16. mája už v aplikácii neuvidíte pop-up v časti Nastavenia kampane. Máte novú možnosť – zresetovať predvolenú maximálnu CZK alebo nastaviť maximálnu CZK pre všetky kľúčové slová na Auto (ako fixnú hodnotu alebo vypočítanú Blue Winstonom)

 

Keď zmeníte bidding stratégiu v Blue Winstone (napríklad z Ponúkania cieľovej CZA na Manuálne ponúkanie CZK), uvidíte toto nastavenie o predvolenej maximálnej CZK a týmto spôsobom môžte nastaviť správne hodnoty pre všetky reklamné skupiny v kampani.

 

Pri spustení kampaní odporúčame stratégiu vylepšené Manuálne ponúkanie CZK a až neskôr používať smart bidding stratégie (môžte si ich zaškrtnúť v Blue Winstone). Je to preto, lebo stratégie Inteligentné ponuky (smart bidding) potrebujú na svoje správne fungovanie nejaké dáta. Keď kampaň získa 50 konverzií za posledných 30 dní, tak sa môže automaticky prepnúť na smart bidding stratégiu Target ROAS. Tu si môžete o tom prečítať viac => https://blog.bluewinston.com/sk/cielove-roas-a-automatizacia-v-google-ads/

BlueWinston.com je automatizovaný nástroj na vytváranie textových reklám produktov a Shopping reklám v službách Google. Dnes BlueWinston využívajú stovky klientov vo viac ako 50 krajinách (pozri referencie odborníkov a obchodníkov PPC).
  • zvýšte predaje až 60%
  • zvýšte ROAS až o +1500%
  • znížte PNO o -40%
  • inzerujte na všetky produkty
  • automatizujte tvorbu a manažment