Nezobrazujú sa vaše Google reklamy? Prečítajte si 10 dôvodov prečo

Vytvorili ste perfektnú reklamu pre váš produkt. No keď ju publikujete, nič sa nestane. Žiadne kliky, konverzie, zobrazenia… Vaša reklama sa jednoducho nezobrazuje. To ešte nemusí byť dôvod na paniku, nie ste jediným prípadom. Dôvodom môže byť len chvíľka nepozornosti pri nastaveniach. Spísali sme pre vás niekoľko dôvodov, kde mohol pri nastavovaní reklamy nastať problém a ako ho vyriešiť.

  1. Neprešla vám platba

Google vám účtuje poplatky ku koncu aktuálneho zúčtovacieho obdobia, alebo ak ste prečerpali pôvodne stanovený limit. Ak vám neprejde platba, Google Ads pozastaví  vaše reklamy a tie sa prestanú zobrazovať. Dôvodom pre to, že vám neprešla platba, sú zvyčajne zlé bankové údaje, ktoré ste mohli zadať v nepozornosti. Skontrolujte, či sú údaje pre platbu kompletné a aktuálne.

  1. Ponuky sú príliš vysoké alebo príliš nízke

Pre kľúčové slová, na ktoré inzerujete, nastavujete denný budget. Ak cena za preklik pre konkrétne kľúčové slovo presiahne tento limit, vaša reklama sa pozastaví. Ponuky na kľúčové slová musia byť kompatibilné s denným budgetom, ktorý máte.

  1. Kľúčové slová majú nízky objem vyhľadávania

Pokiaľ má kľúčové slovo, na ktoré inzerujete nízky objem vyhľadávania, Google vašu reklamu nemusí zobrazovať. Nízky objem vyhľadávania (low search volume) znamená, že toto kľúčové slovo ľudia nevyhľadávajú, alebo ho vyhľadávajú príliš málo. Vyhodnocuje sa to vždy v rámci daného mesiaca. Môže sa jednať napríklad o príliš konkrétny názov produktu, alebo neoficiálny názov, pod ktorým ho ľudia nepoznajú.

Objem vyhľadávania sa môže zmeniť. No čakať na túto zmenu nie je moc efektívne. Skúste využiť nástroje, ktoré vám pomôžu vyhľadať podobné kľúčové slovo s dostatočným objemom vyhľadávania.

Nízky objem vyhľadávania je tiež možné riešiť inzerovaním prostredníctvom Dynamic Search Ads (DSA).

  1. Kľúčové slová boli zamietnuté

Kľúčové slová, na ktoré inzerujete, nemôžu porušovať pravidlá Google Ads pre inzerciu. V tých sú definované okrem iného aj produkty a služby, ktoré prostredníctvom Google Ads nie je možné inzerovať.

Pokiaľ niektoré z vašich kľúčových slov prezentuje zakázaný produkt alebo službu, je to dôvod pre zamietnutie vašej reklamy a jej ďalšie nezobrazovanie.

  1. Negatívne kľúčové slová sa vylučujú s tými používanými

Negatívne kľúčové slová sú skvelým spôsobom ako zbytočne nezobrazovať vašu reklamu neželanému publiku a nestrácať tak peniaze. Majte sa však na pozore, pokiaľ používate voľnú zhodu alebo modifikátor voľnej zhody. Nepozornosťou sa mohlo stať, že ste niektoré z kľúčových slov, na ktoré chcete inzerovať, zahrnuli aj v negatívnych kľúčových slovách. To vašu reklamu automaticky blokuje a nebude zobrazená.

  1. Reklama je pozastavená

Pozastavená reklama je snáď najčastejším dôvodom pre jej nezobrazovanie. Skontrolujte, či je status reklamy aktívny. Ak nie – je pozastavený – aktivujte reklamu jedným klikom na status „Povolená“.

Reklama môže byť pozastavená napríklad pre už spomenutý nízky objem vyhľadávania kľúčových slov, alebo neuhradenej platby, ale aj z dôvodu nepozornosti.

  1. Reklama bola zamietnutá

Ak ste sa neoboznámili s pravidlami Google Ads, mohlo sa stať, že ste ich tvorbou reklamy porušili. Pravidlá Google Ads napríklad zakazujú inzerciu niektorých produktov a služieb ale taktiež napríklad definujú, čo musí váš e-shop spĺňať, aby bol dostatočne dobrý pre inzerciu.

Oboznámte sa s pravidlami Google Ads, aby ste predišli ich porušovaniu

To, či bola vaša reklama zamietnutá, môžete zistiť jednoducho v statuse reklamy. Pokiaľ áno, kliknutím na malý otáznik pri tomto statuse zistíte dôvody, prečo sa to stalo.

  1. Text vašej reklamy nie je adekvátny

Problém s textom reklamy je oproti ostatným trochu komplexnejší. Neexistuje totiž jeden univerzálne platný návod, ktorým sa text musí riadiť, aby bol dostatočne efektívny. Pre to, aby ho Google potvrdil by však mal spĺňať dve základné podmienky – byť relevantný a neobsahovať neprimerané používanie rôznych znakov.

Text reklamy musí byť relevantný ku vyhľadávacím dopytom, ktoré reklamu spúšťajú, respektíve kľúčovým slovám, na ktoré inzerujete. Kľúčové slová by sa mali v texte taktiež nachádzať. Samozrejme, musia zapadať do jej celkového kontextu.

Od textu reklamy taktiež závisí aj vyhodnotenie jej kvality alebo miera prekliku, ktoré majú na jej zobrazovanie tiež vplyv.

Bojujete s vytvorením dobrého textu ku vašej reklame? Prečítajte si niekoľko overených praktík, ktoré vám môžu pomôcť

Text reklamy je taktiež definovaný pravidlami Google Ads. Zakazuje neprimerané používanie zvláštnych znakov, emojis, či veľkých písmen.

  1. Vstupná stránka nie je relevantná

Uistite sa, že vstupná stránka, na ktorú odkazuje vaša reklama, zodpovedá obsahu, ktorý v reklame sľubujete a tiež vyhľadávacím dopytom, pre ktoré sa vaša reklama zobrazuje. Nízka kvalita vstupnej stránky, a obzvlášť jej relevancia, môžu mať negatívny dopad nielen na výkon vašej reklamy ale aj celkovo na jej zobrazovanie.

Vstupná stránka musí používateľom ponúknuť to, čo vyhľadávajú. Teda musí zodpovedať kľúčovým slovám a vyhľadávacím dopytom, ktoré spúšťajú vašu reklamu.

  1. Miera prekliku (CTR) je príliš nízka

Miera prekliku je faktor, ktorý tiež ovplyvňuje zobrazovanie vašich reklám. Odráža totiž, či dokážete vytvoriť text, ktorý zaujme potenciálnych zákazníkov a tí navštívia váš e-shop. Pokiaľ je miera, ktorou sa zobrazenia vašich reklám menia v kliknutie na ne nízka, Google môže zamietnuť zobrazovanie vašej reklamy. Dôvodom je slabý text, ktorý nerezonuje v používateľoch a oni v dôsledku toho na reklamu nekliknú.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.