Obmedzenia účtu Google Ads

V sfére online inzercie je efektívna správa reklamných kampaní prostredníctvom Google Ads základným pilierom úspechu. Napriek tomu, že táto platforma poskytuje ohromné možnosti cielenia a nastavenia, inzerenti sa často stretávajú s výzvami v podobe obmedzení, ktoré môžu brzdiť ich úsilie dosiahnutia optimálneho výkonu. V tomto článku detailnejšie preskúmame obmedzenia Google Ads účtov.

Limity účtu

Medzi základné obmedzenia Google Ads účtu patria limity dotýkajúce sa samotného účtu správcu. Maximálny počet účtov, s ktorými môže byť spojený každý správcovský účet v Google Ads je obmedzený na 85.000. Tento počet zahŕňa aktívne, neaktívne a zrušené účty. Skutočný počet aktívnych účtov, ktoré môže správcovský účet obsahovať sa líši v závislosti od celkových mesačných výdavkov v jednotlivých účtov.

Poďme sa pozrieť na najčastejšie limity s ktorými sa môžete v rámci online inzercie stretnúť.

Obmedzenia kampaní a reklamných skupín

 • Kampane v účte
  Google Ads povoľuje 10.000 či už aktívnych alebo pozastavených kampaní v jednom účte. Toto číslo môže mať významný dopad na štruktúru účtu a spravovanie viacerých kampaní s rôznymi cieľmi.
 • Reklamné skupiny
  Podobne ako počet kampaní, aj počet reklamných skupín v kampani v jednom účte je obmedzený až na 20.000. Samotné lokálne kampane a kampane v aplikáciách sú limitované už na hranici 100 reklamných skupín (na kampaň).
 • Položky zacielenia reklamných skupín
  Každá reklamná skupina môže mať maximálne 20 000 položiek zacielenia (ako napr. kľúčové slová, záujmové ciele, umiestnenia atď…).
 • Inteligentné nákupné kampane
  Google Ads ponúka inteligentné nákupné kampane, ktoré na optimalizáciu využívajú strojové učenie. Avšak ich limitovaný počet (100) v jednom účte môže ovplyvniť jej využívanie.

Obmedzenia reklamy

 • Obrázkové reklamy
  Google Ads povoľuje 300 obrázkových reklám, ktoré môžete mať v jednej reklamnej skupine. To môže ovplyvniť schopnosť využívať vizuálne prvky v reklamných kampaniach a testovať rôzne kreatívne prístupy.
 • Textové/neobrázkové reklamy
  Google Ads účet v rámci jednej reklamnej skupiny dovoľuje 50 aktívnych textových reklám.
 • Responzívne reklamy na účte
  Responzívne reklamy sa prispôsobujú rôznym zariadeniam a používateľským prostrediam. Google ich množstvo na reklamnú skupinu však zastavuje na číselnej hranici 3. Práve toľko ich vo vyhľadávaní povoľuje.
 • Skupiny záznamov
  V prípade rozšírených textových reklám je umožnené mať až 1000 skupín záznamov v jednej skupine podkladov.

Obmedzenia zacielenia

 • Položky zacielenia reklamných skupín
  Google Ads v rámci jednej reklamnej skupiny umožňuje použitie 5 miliónov položiek zacielenia (napríklad kľúčové slová, záujmové ciele, umiestnenia či zoznamy publík).
 • Položky zacielenia kampaní
  Podobne ako u reklamných skupín, aj počet rôznych položiek zacielenia je limitovaný. Na úrovni kampaní ich Google Ads povoľuje milión.

 • Geografické ciele
  Google Ads umožňuje pre kampane nastaviť aj geografické ciele. Tak sa môžete sústrediť na konkrétne regióny, mestá alebo štáty. Avšak, do jednej kampane môžete pridať 10.500 geografických cieľov, vrátane 500 blízkych lokalít.
 • Zdieľané rozpočty
  Zdieľané rozpočty v Google Ads umožňujú jednotnú správu viacerých kampan, pričom Google Ads ich limituje až na počte 11.000.

Obmedzenia vylučujúcich kľúčových slov

 • Zdieľané zoznamy vylučujúcich kľúčových slov
  Google Ads dovoľuje vytvárať zoznamy vylučujúcich kľúčových slov, ktoré sa môžu zdieľať medzi viacerými kampaniami. Ich maximálny počet sa však zastavuje na čísle 20. Práve toľko ich v jednom účte môžete maximálne mať.
 • Počet kľúčových slov na zoznam vylučujúcich kľúčových slov
  V rámci zoznamov vylučujúcich kľúčových slov môžete mať max. 5 000 konkrétnych kľúčových slov. Toto číslo môže ovplyvniť vašu schopnosť presne definovať, ktoré kľúčové slová chcete vylúčiť.
 • Počet vylučujúcich kľúčových slov na kampaň
  V rámci Google Ads môžete definovať 10 000 vlastných vylučujúcich kľúčových slov, ktoré pre danú konkrétnu kampaň zobrazovať nechcete.

Záver

Pre majiteľa účtu Google Ads všetky spomenuté obmedzenia vedú k potrebe starostlivo plánovať, monitorovať a prispôsobovať reklamné kampane. Je dôležité ich pochopiť a vedieť, ako s nimi v záujme vlastného úspechu pracovať.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: