Google hovorí: Kombinujte produktové textové reklamy a reklamy v Nákupoch!

What are the benefits for the advertiser of shopping ads?

shopping reklamy

1. Get your ads in the spotlight

Whether you are a large e-shop or offer a lesser-known product brand, placing your products on top of search results will grab the attention of potential customers, increasing your chances of converting for you.

If Google determines that your products are relevant to the search query and match the Search Keyword, your products may appear. So one of the main benefits of using Shopping Ads is that your products are shown to people who are looking for exactly what you offer, thus increasing their chances of buying from you.

shopping kampaň

2. Perform better than text-based ads

You can track the performance of your ad campaign on:

 • product groups page
 • product page
 • bid simulators

The performance of your Shopping Ads is linked to the information provided in your Merchant Center account. For this reason, it is necessary to check the product data for current and true information.

TIP: Notice which categories of ads perform well. Then consider whether moving your budget to these product categories will not help your campaign. You can create a new campaign for these products, where you can change your bidding goal.

Aké benefity pre inzerenta ponúkajú shopping reklamy?

1.Dostávajte svoje ads do spotlightu

Nezáleží na tom, či ste veľký eshop alebo ponúkate menej známu značku produktu, umiestnenie vašich produktov na vrchu výsledkov vyhľadávania upúta pozornosť potencionálnych zákazníkov a tým sa zvyšuje šanca, aby vykonali konverziu práve u vás.

Pokiaľ Google vyhodnotí, že vaše produkty sú relevantné na vyhľadávací dopyt a zhodujú sa s vyhľadávaným Kľúčovým slovom, vaše produkty sa môžu zobrazovať. Jednou z hlavných výhod používania Shopping Ads je teda to, že sa vaše produkty zobrazujú ľuďom, ktorí vyhľadávajú presne to, čo ponúkate a tým zvyšuje šancu aby u vás nakúpili.

shopping reklama

2. Performujú lepšie ako text based ads

Výkon svojej reklamnej kampane je možné sledovať na:

 • stránke skupín produktov
 • stránke produktov
 • simulátoroch cenových ponúk

Výkon Shopping reklám je spojený s informáciami, ktoré sú uvedené vo vašom účte Merchant Center. Z tohto dôvodu je potrebné skontrolovať údaje o produktoch či sú aktuálne a pravdivé.

TIP: Spozornite, ktoré vaše kategórie reklám dobre performujú. Následne si rozmyslite či vašej kampani nepomôže presunutie rozpočtu práve do týchto kategórií produktov. Pre tieto produkty môžete vytvoriť novú kampaň, kde môžete zmeniť cieľ ponúkania cien.

3. Produkujú lepsie leads ako text based ads

Väčšina ľudí, ktorí vyhľadávajú konkrétne produkty vo vyhľadávaní Google sú už rozhodnutí pre kúpu produktu. Ak sa im teda zobrazí relevantná reklama, je viac než pravdepodobné, že navštívia odkaz reklamy a nakúpia produkt.

4. Ľahšie sa manažujú

Manažovanie Shopping kampaní je jednoduché. Reklamy využívajú váš informačný kanál produktov a jednotlivé produkty a ich informácie priraďujú podľa vyhľadávacích dopytov. Informácie je možné meniť a optimalizovať (názov, kategória, popis produktu).

Z hľadiska optimalizácie sú dôležité slová, ktoré používate v nadpisoch.

Nemusia to byť konkrétne kľúčové slová na konkrétnu reklamu. Pre najlepšie dosiahnutie výsledkov sa uistite, že vaše informácie v informačnom kanáli sú prívetivé. Ak potrebujete pomoc s optimalizáciou neváhajte kontaktovať našu podporu.

5. Dosahujú väčší Reach

Pri jednom vyhľadávacom dopyte sa zvyšuje vaša možnosť inzercie viacerých produktov rovnakej rady. Tým môžete dosiahnuť vyššiu informovanosť používateľa o vašich produktoch.

6. Dosahujú vyššiu CTR

Zaujímavosťou je, že pri Shopping kampaniach máte skoro dvojnásobnú pravdepodobnosť kliknutia na vaše produktové reklamy než na produktových textových reklamách (PPC). Pravdepodobne preto, že dopyty, ktoré vyhľadávajú určité produkty majú pravdepodobne rozhodovaciu fázu za sebou a vedia, aký produkt sa usilujú nájsť.

7. Majú nízke CPC

Kampane, ktoré využívajú Shopping reklamy majú zvyčajne nižšiu CPC a v dôsledku toho šetria peniaze z vášho rozpočtu a zvyšujú návštevnosť eshopu. Naši klienti v priemere znížili CPC o 23% a prekliky sa zvýšili o 35%.

Pozrite si výsledky našich klientov.

8. Lepšie výsledky ROI

Reklamy v Google Nákupoch dosahujú vyššiu mieru konverzie než textové reklamy. Priemerne je vyššia o 26%. Tým pádom sa zvyšuje návratnosť investícií na vašom eshope.

9. Mobile friendly výsledky

Určite ste si všimli, že na mobile spoločnosť Google zobrazuje len 2 tradičné reklamy, zatiaľ čo Google Shopping reklamy zobrazuje 15 reklám. Z toho vyplýva, že ak využívate tradičné (PPC) reklamy je ťažké sa dostať na tieto 2 pozície a tým pádom sa vaša reklama zobrazuje menej často.

TIP: Berte na vedomie, že v dnešnej dobe sa používajú na vyhľadávanie oveľa viac mobilné zariadenia než desktopy.

10. Vynikajú obrázkami

Google Shopping reklamy je možné vidieť na vrchu výsledkov vyhľadávania Google. Tieto reklamy vynikajú tým, že obsahujú základné informácie o produkte a fotografie produktu, ktoré sú vizuálne prívetivé pre dopyt.

Tento druh reklám, ako jediný obsahuje fotky a tým láka svojich potencionálnych zákazníkov, čo je skvelé využiť. Keď je reklama vizuálne prívetivá, zákazníci na ňu jednoducho kliknú a navštívia vašu stránku s produktom o ktorý majú záujem.

11. Výhodné aj pri veľkom sortimente produktov

Prečo je vhodné využívať pri vysokom počte produktov Google Shopping?

 • pretože je možné použiť automatickú tvorbu reklám z celého feedu v Merchante
 • nemusíte tvoriť kľúčové slová ani texty
 • veľmi rýchla tvorba kampaní
 • shopping reklamy použijete len tie produkty, ktoré sú approved, teda žiadne nefungujúce landing pages

Vidíte, že využívanie Google Shopping Kampaní má mnoho výhod. Tak čo, vyskúšate ich? V tomto odkaze nájdete, čo všetko potrebujete k tomu, aby ste mohli inzerovať v Nákupoch na Googli a vytvoriť svoju prvú kampaň.

Oplatí sa inzerovať na produkty textovými reklamami, keď už používam reklamy v Nákupoch?

Ak ste predajca (e-shop), ktorý inzeruje a teda zároveň sa nachádza v krajine, kde sú povolené tzv. reklamy v Nákupoch (Shopping ads), tak ste samozrejme tá šťastnejšia „polovička“ =) Reklamy v Google Nákupoch predstavujú obrovský potenciál na oslovenie nových nakupujúcích cez produktovo obrázkové reklamy v Google Vyhľadávaní (Google Search). Krajiny, kde reklamy v Nákupoch neexistujú fungujú a budú ešte veľmi dlho bežať na textových reklamách pre produkty.

Otázka znie, či sa oplatí inzerentovi reklamovať na produkty cez textové reklamy aj vtedy, keď už má spustené reklamy v Nákupoch? Definitívne ano! Ale povedzme si najprv niečo bližšie o týchto typoch / formátoch reklám na produkty, aby sme sa dostali k záveru.

Čo sú reklamy v Nákupoch?

Reklamy v NákupochV podstate sa jedná o automatizovanú inzerciu na vaše produkty cez tzv. Google merchant center, kde odosielate prostredníctvo data feedu informácie o vašich produktoch, na ktoré potom cez inzertnú platformu Google Ads (Google AdWords) viete zobrazovať vaše produkty a inzerovať na ne potenciálnym nakupujúcím v Google Vyhľadávaní (Google Search).

Aké sú výhody inzerovania cez reklamy v Nákupoch?

 • vyššia návštevnosť (vyššia miera %CTR – miery prekliku minimálne z dôvodu, že tieto reklamy na produkty sa zobrazujú na vrchu vyhľadávania a preto sú na top pozíciách)
 • vyššia miera cielenia, keďže sa zobrazujú obrázky, názvy a konkrétny ceny produktov, kde si návštevník vyberie, čo potrebuje a čo ho zaujme a až potom klikne
 • užitočné prehľady o konkurencieschopnosti
 • možnosť filtrovať a inzerovať iba na vybrané produkty, či skupiny produktov na základe kategorizácie, či už podľa výrobcu, ceny produktov, či niektorých vybraných atribútov (ako napr.: veľkosť, farba, určenie a podobne)

Produkty však možno reklamovať aj cez klasické textové reklamy

Automatizované produktové textové reklamy v Google SearchTextové reklamy tu boli ako prvé. Tvoria stále viac ako 45% mesačného podielu na preklikoch z produktovej inzercie smeruje do e-shopov práve vďaka textovým reklamám, kde viete krásne upútať nakupujúcích a využívať tak marketingové metódy a skúsenosti počas tvorby ideálneho textového inzerátu a tzv. CTA (Call to action) výziev.

Ako veľa času zaberie vytvoriť produktovo textovú reklamu manuálne? Bežnou cestou?

Čas, ktorý potrebujete na tvorbu produktovej kampani s reklamnou skupinou, kľúčovými slovami a reklamami na jeden produkt, je „obrovský“. Zaberie vám to minimálne 10 minút. Predstavte si, že máte tvoriť reklamy pre 10-tky, či 100-ky produktov?!

Manuálna tvorba textovej reklamy na konkrétny produkt môže byť časovo veľmi náročná. Skôr než sa dostanete k tvorbe samotnej textovej reklamy, si musíte spraviť prieskum, že na koľko produktov vlastne idete robiť takéto textové inzeráty, potom vytvoriť kampaň pre Google Vyhľadávanie (Google Search), vytvoriť samostatnú reklamnú skupinu pre konkrétny (jeden) produkt, vytvoriť a pridať kľúčové slová, na ktoré sa bude samotná reklama zobrazovať.

Manuálne tvorené textové reklamy na produkty sa v dnešnej dobe už temer vôbec nerobia z časového dôvodu a hlavne kvôli vysokej pravdepodobnosti, že vytvorený inzerát na nejaký produkt bude neaktuálny možno už na druhý deň, pretože sa zmenila jeho skladovosť (už sa nepredáva) alebo sa zmenila jeho cena. Manuálna tvorba je doporučená pri tzv. best sellers (najpredávanejších produktoch, kde si viete týchto pár kusov tzv. ustrážiť).

Dneska však už máme technológie na automatizáciu produktovo textových reklám

Riešením sú automatické textové reklamy na produkty

Automatizované textové reklamy na produkty z XML feeduVďaka nástroju BlueWinston.com viete veľmi jednoducho, rýchle a hlavne spoľahlivo tvoriť textové reklamy a kľúčové slová na produkty pre desiatky, stovky, tisíce, či desaťtisíce produktov už za pár minút. Stačí vám len bežný XML produktový data feed, ktorý už dneska využíva temer každý e-shop na inzerciu v porovnávačoch cien tovarov alebo pre tvorbu reklám v Nákupoch, o ktorých sme hovorili vyššie cez Google Merchant.

Jednoducho proste vložíte url adresu na váš produktových feed do nástroja a ostatné už spraví za vás. Vy sa môžete temer raketovou rýchlosťou dostať hneď k bodu tvorby textových reklám na vaše produkty, ktoré budete propagovať vo vami tvorenej produktovej kampani, kde vytvoríte veľmi jednoducho tzv. šablónu na produktovú reklamu, ktorá bude replikovaná pre každý jeden produkt. Touto cestou si viete zabezpečiť textové reklamy na všetky vaše produkty behom pár desiatok minút.

Aké sú výhody automatizovanej textovej inzercie na produkty?

 • môžete vytvoriť textové inzeráty na každý jeden produkt v e-shope -> získate tak obrovský potenciál na objavenie nových potenciálnych konvertujúcích produktov, o ktoré vaši zákazníci dovtedy ani neprejavili záujem
 • veľmi jednoducho spravujete textové inzeráty, vytvárate ich obmeny a máte ich plne pod kontrolou
 • viete si filtrovať a definovať produktové kampane pre tie produkty, ktoré naozaj chcete mať v nich obsiahnuté na základe rôznych pravidiel a filtrov, s ktorými ste možno mali tú česť sa stretnúť pri reklamách v Nákupoch
 • získate produktové tzv. long-tail kľúčové slová, na ktoré inzeruje oveľa menej konkurencie
 • vysoko cielené inzeráty na veľmi špecifickú skupinu nakupujúcích, kde je obrovská miera konverzie
 • minimálne každých 6 hodín sa inzeráty aktualizujú
 • zisťuje sa, či daný produkt je stále v predaji alebo je už „out of stock“ a teda inzercia na taký produkt je automaticky pozastavená do doby, kým nebude opäť naskladnení, čím šetríte čas a hlavne peniaze
 • + mnoho ďalších výhod, ktoré vám ani samotné reklamy v Nákupoch neumožnia

Automaticky tvorené textové reklamy na 100-ky, či 1000-ky vašich produktov vytvoríte už za pár minút. A čo je hlavné, ich aktualizáciu a synchronizáciu nechávate plne na automat. Už sa nemusíte báť, že inzerujete na produkty, ktoré už v e-shope nepredávate alebo nie sú skladom, prípadne sa im zmenila cenovka alebo obávať sa situácie, že nemáte dovytvorené reklamy pre ďalšie nové produkty vo vašom e-shope.

Pozrite sa, čo hovoria online eshopy na automatizáciu produktovo textových reklám

ExxpozedAndreas Bindhammer – svetovo známy nemecký reprezentant v športovom lezení, ktorý sa stal aj majstrom Nemecka a zároveň je majiteľom úspešných obchodov Exxpozed.com & Exxpozed.de. Online obchody, ktoré sa špecializujú na outdoor vybavenie, outdoor obuv a oblečenie a lezecké potreby. Vďaka využívaniu oboch týchto formátov reklám na produkty dokážu zvýšiť svoje zisky a predať tak ďaleko viac a zároveň zlepšovať aj branding samotného e-shopu.

Toner Depot CZTonerDepot.cz – jeden z najväčších online obchodov na tonery v Českej republike, ktorý má svoje zastúpenie aj v Slovenskej republike a v Maďarsku. Vždy sme mali problém s aktualizáciou produktových kampaní v adwords, či je to aktualizácia ceny, kľúčových slov, alebo pridávanie a editovanie nových produktových kampaní. Odkedy používame nástroj BlueWinston, môžeme sa venovať iným E-commerce aktivitám. Výborný nástroj pre náš online segment.

Moje Hodinky SKMojeHodinky.sk – internetový obchod, ktorý sa špecializuje na predaj hodiniek a luxusných doplnkov. BlueWinston považujeme za skvelý nástroj pre eshopy, predovšetkým pre long tail. Vďaka BlueWinston máte pod palcom správu reklám pre všetky produkty za minimálne náklady.

Mal by som inzerovať na produkty cez textové reklamy a aj reklamy v Nákupoch?

Vyššie sme si popísali hlavné výhody automatizovaných textových reklám na produkty v Google Vyhľadávaní. Pre tých, ktorý inzerujú v krajinách, kde reklamy v Nákupoch neexistujú je to samozrejme jediná cesta, ktorú vám BlueWinston.com v pomocou jeho unikátnych typoch produktových kampaní zabezpečí. Avšak často sa stretávame s touto otázkou od inzerentov z reklám v Nákupoch. Odpoveď je veľmi jednoduchá a jednoznačná, ako sme už načrtli úvodom: ÁNO!

Automatizované textové reklamy na produkty v spolupráci s reklamami v Nákupoch - vyššia miera konverzie a prekliknutia

Inzerujte na produkty súčastne cez textové aj reklamy v Nákupoch!

Google štúdia hovorí, že je viac ako +90% vyššia pravdepodobnosť kliknutia na inzerát a zrealizovania samotného nákupu u tých ľuďoch (potenciálni nakupujúci), ktorí vidia súčastne produktovo textové reklamy v Google Vyhľadávaní a tiež aj obrázkové produktové reklamy v Nákupoch od tohto inzerenta, čiže e-shopu.

Aké teda plynú výhody z využívania oboch formátov produktových reklám?

 • vyššia miera prekliku = vyššie %CTR,
 • vyššia miera konverzie = viac zrealizovaných nákupov,
 • väčší záber na potenciálne publiká, viac oslovených zákazníkov = pretože nie všetci sú naklonení na obrázkové reklamy a opačne,
 • lepšia optimalizácia kampaní z dôvodu, že na na niektoré produkty časom je lepšie inzerovať cez textové reklamy a na niektoré zase opačne iba cez reklamy v Nákupoch,
 • väčšie obraty!

Klient, ktorý inzeruje naraz produkty cez textové reklamy a reklamy v Nákupoch v Google Ads

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

CEO v spoločnosti BlueWinston. V elektronickom obchode pracujem viac ako 6 rokov. Neustále pracujem na tom, aby som náš tím posúval vpred a dosahoval vopred stanovené ciele.