Pracujte správne s kľúčovými slovami vo vašej reklame

V predošlých blogoch sme si predstavili textové reklamy Google, ich možnosti a bidding. Takmer v každom z nich sme zdôrazňovali potrebu vhodných kľúčových slov, ktoré z vašej reklamy spravia relevantný odkaz pre potenciálnych zákazníkov.

Kľúčové slová sú slová alebo frázy, ktoré by ste mali používať pri vytváraní vašej reklamy tak, aby ju ľudia pri vyhľadávaní našli. Zvyšujú jej relevantnosť a tak aj dosah na potenciálnych zákazníkov.

 

Ako zadávať kľúčové slová?

Keď chcete pridať kľúčové slová, vyberte túto možnosť v zozname a následne kliknite na „Pridať kľúčové slovo“. Ak to systém vyžaduje, vyberte konkrétnu kampaň alebo reklamu, do ktorej chcete kľúčové slovo pridať. V paneli úprav zadajte kľúčové slovo a vyberte Typ zhody.

Môžete nastaviť maximálnu ponuku ceny za preklik (CPC), alebo ju nechať prázdnu, aby sa to automaticky prispôsobilo reklamnej kampani. Možnosťou je aj zadanie cieľovej adresy pre konkrétne kľúčové slovo, no tá môže byť taktiež vynechaná a prispôsobí sa celej kampani.

V rámci Google Ads existuje funkcia, ktorá sa postará o automatické vkladanie kľúčových slov do nadpisov, popisných riadkov, alebo priamo do adresy URL.

Znamená to, že vložíte prvú časť nadpisu, napr. Objednajte si {KeyWord:topánky}. Google Ads sa potom pokúsia nahradiť tento kód jedným z kľúčových slov v reklamnej zostave – napr. bežecké topánky, zimné topánky…

 

Túto funkciu môžete nastaviť dvomi spôsobmi:

 

1. Vkladanie kľúčových slov riadenou metódou

Pri písaní obsahu novej reklamy zadajte { a vyberte možnosť „Vkladanie kľúčových slov“. V texte zadajte slovo/slová, ktoré sa majú zobraziť v prípade, že text nemôže byť nahradený kľúčovým slovom.

Môžete si zvoliť spôsob písania veľkých písmen v kľúčových slovách – štýl nadpisu spôsobí, že každé slovo z kľúčového slova bude začínať veľkým písmenom; štýl vety dá veľké písmeno iba prvému kľúčovému slovu; štýl malých písmen ponechá všetky písmená malé.

 

2. Vkladanie kľúčových slov ručne

Pri zadávaní textu reklamy vložte kód {keyword:kľúčové slovo}, pričom „kľúčové slovo“ nahraďte slovom/slovami, ktoré sa majú zobraziť, v prípade že nebude možné nahradiť text kľúčovým slovom. Kľúčové slová sa vám budú prispôsobovať od toho, ako zadáte „keyword“:

  • keyword – kľúčové slovo začína malými písmenami
  • Keyword – kľúčové slovo alebo súslovie začína veľkým prvým písmenom
  • KeyWord – všetky slová budú začínať veľkým písmenom
  • KEYword – prvé slovo zo súslovia bude celé veľkým
  • a pod.

 

Dávajte si pozor na to, aby text spĺňal povolený počet znakov, o ktorom sme písali minule. Adresa URL v tomto prípade nemôže obsahovať žiadne zvláštne znaky.

 

Problémy, ktoré môžu nastať pri vkladaní kľúčových slov

Pri využívaní tejto funkcie môže dôjsť k niekoľkým problémom. Zamerajte sa na ne teraz, aby ste sa ich mohli pri tvorbe vlastnej kampane vyvarovať.

  • Dávajte pozor na znaky. Každá časť reklamy je stanovená maximálnym počtom znakov.
  • Kľúčové slová musia dávať zmysel v kontexte.
  • Správna gramatika je polovicou úspechu. Tak ako sa zameriavate na gramatickú správnosť vašej reklamy, dbajte aj na kľúčové slová. Google Ads síce prijíma slová s pravopisnými chybami, ale reklamy, ktoré ich obsahujú, nebude zobrazovať.
  • URL adresa vstupnej stránky musí byť funkčná.
  • Kľúčové slová by sa nemali vkladať do reklám, ktoré propagujú sexuálny obsah alebo obsah pre dospelých.

 

Na záver pripomíname dôležitosť dobrej práce s kľúčovými slovami, aby sa vaša reklama zobrazila čo najviac potenciálnym zákazníkom.

 

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.