Rozšírte svoje Smart Shopping kampane do ďalších krajín

List krajín v ktorých je dostupný Google Shopping

Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Brazil
Cambodia
Cameroon
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cote d’Ivoire
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Ethiopia
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Hong Kong

Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Lebanon
Madagascar
Malaysia
Mauritius
Mexico
Morocco
Mozambique
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines

Philippines
Poland
Portugal
Peruto Rico
Romania
Russia
Saudi Arabia
Senegal
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabw

krajiny 2020

Zoznam krajín, kde je dostupný Showcase Shopping

Australia
Brazil
Canada
Germany
France
Hong Kong
Ireland
India
Indonesia
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Philippines
Singapore
South Africa
Sweden
Taiwan
United Arab Emirates
United Kingdom
US

Postupne sa rozširuje možnosť inzerovania pomocou služby Google Shopping aj do ostatných nových krajín.

Čo robiť, keď vo vašej krajine nie je spustená služba Google Shopping?

Určite nemusíte čakať, kým povolia túto službu. Pokúste sa zamerať na iné trhy krajín vo svojej blízkosti, kde by bolo pre vás zaujímavé ponúkať vaše produkty.

Of course, to advertise in Shopping campaigns in other countries, some requirements must be met, and you must certainly meet the specific requirements of advertising in that country.

Samozrejme na inzerovanie v Shopping kampaniach v ďalších krajinách existujú požiadavky ktoré treba splniť a určite musíte spĺňať aj špecifické požiadavky inzerovania v danej krajine.

Čo robiť keď chceme zacielit cudziu krajinu? Na čo si treba dávať pozor aby sme uspeli?

Toto sú rady ako začať s inzerciou produktov ak chceme zacieliť naše produkty na inú krajinu:

 • Ak vaše produkty uvediete v danom jazyku, musíte ich odkazovať na vstupné stránky, ktoré sú tiež v tom istom jazyku.

Príklad: inzerujete produkty po francúzsky, musíte odkazovať na stránky vo francúzskom jazyku

 • Nastavte informácie v Google Merchant Center, to zahŕňa nastavenie informačného kanála v jazyku cielenej krajiny, nastavenie krajiny a jazyka.
 • Ak máte záujem inzerovať vaše produkty vo viacerých krajinách, musíte upraviť produktový feed do jazykov krajín na ktoré cielite a je potrebné pre každú krajinu vytvoriť novú kampaň.
 • V prípade, ak chcete inzerovať svoje produkty v krajine v ktorej sa používa rovnaký jazyk bude to jednoduchšie. Napr. krajiny ako Nemecko a Rakúsko – tieto krajiny majú rovnaký jazyk aj menu, čo je obrovskou výhodou.

 • Ak chcete ponúkať svoje produkty v inej krajine s rovnakou menou je potrebné aby ste preložili svoj produktový feed a taktiež aj vstupné stránky (napr. Francúzsko a Nemecko).

Čo robiť v prípade, keď majú krajiny rôzne jazyky a rôzne meny?

 1. Je potrebné preložiť vstupné stránky. Nezabudnite preložiť aj platobné stránky.
 2. Nahrajte nový preložený produktový feed v jazyku krajiny v ktorej chcete inzerovať a ceny v mene krajiny
 3. Informujte sa o daniach v novej inzerovanej krajine
 4. Nezabudnite prepočítať ceny dopravy podľa danej meny v krajine
 5. Nastavte krajinu predaja vo vašej novej kampani pre Google Shopping
TIP: Medzinárodní kupujúci sa cítia istejšie, keď môžu nakupovať online vo svojom rodnom jazyku. Rovnako to platí aj o mene.

Čo musíme spĺňať, aby sme mohli inzerovať v inej krajine?

 • Vstupné stránky preložené podľa krajiny, kde chceme inzerovať
 • Možnosť dopravy do inzerovanej krajiny.

Čo by sme mali ešte vedieť?

1. Jazyk, ktorý je podporovaný vo väčšine krajín, kde je možné inzerovať je Angličtina
2. Informácie vo feede vo veľkej miere ovplyvňuje krajina, kde chcete inzerovať. Každá krajina má iné pravidlá. V niektorých krajinách sú povinné atribúty, ktoré v inej krajine môžu byť voliteľné.

3. Rozhodne sa oboznámte s pravidlami inzerovania Google v danej krajine. V niektorých krajinách Google zakazuje inzerovať určité produkty alebo naopak povoľuje. (alkohol, lekárne…)

Doteraz ste mohli propagovať svoje produkty súčasne na domácom trhu aj v zahraničí len v štandardných kampaniach v Nákupoch. Od novembra sa služba rozrastá aj na Inteligentné Nákupy v Google

Čo to znamená v praxi? Budete môcť propagovať svoje produkty vo viacerých krajinách, ktoré zdieľajú rovnaký jazyk a máte nastavenú donášku do danej krajiny v Google Merchant Center (GMC). 

Príklad Inteligentných Nákupov v Google

Na svojom anglickom e-shope vytvoríte kampaň v Inteligentných Nákupoch po anglicky. Pred novembrom sa reklamy budú zobrazovať len na území Anglicka. Od novembra sa reklamy z vašej Inteligentnej kampane zobrazia už aj v Írsku, Škótsku a Amerike. Stačí, ak ide o anglicky hovoriace krajiny a v nastaveniach GMC je nastavená donáška do týchto krajín. 

Nastavenie kampaní pre Inteligentné Nákupy v Google podľa seba 

Lokálne cielenie Inteligentných Nákupov je prednastavené na všetky jazyky a krajiny. Jednoducho si ho ale môžete upraviť podľa svojich preferencií: 

 • Nezobrazovanie produktov  nových krajinách: v sekcii “Lokácie” v nastaveniach “Cielenia” vašich Inteligentných Nákupov si upravte zoznam cieľových krajín
 • Zobrazovanie produktov v nových krajinách: v GMC sa uistite, že je nastavené, do ktorých krajín robíte roznášku

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account Manager and Content Creator v spoločnosti BlueWinston. Zaujímam sa o online marketing, dizajn, SEO a webové stránky.