Čo sú Google Ads Bid Simulátory a ako ich používať

Bid simulátory napomáhajú v zisťovaní, ako ceny vašich reklám ovplyvňujú ich výkon za týždeň.

Je možné využiť dva typy týchto simulátorov:

 • Manuálny typ simulátora
 • Inteligentný Simulátor ponúkania cien

Ako fungujú?

Simulátory zbierajú dáta vo vyhľadávaní a reklamách v sieti z reklamných aukcií. Pri reklamnej aukcií zbierajú informácie ako je skóre kvality, návštevnosť na základe kľúčových slov alebo konkurencia.

Zobrazujú, prehľad o tom, ako môžu ovplyvniť cenové ponuky výkonnosť vašich kampaní za 7 dní.

Aké simulácie cenovej ponuky je možné využiť?

 • Tradičný simulátor cenových ponúk

Znázorňujú zmenu najvyššej ceny vašej reklamy ponúkanej ceny za klik (CPC). Táto cena ovplyvňuje počet kliknutí, hodnotu konverzie, počet zobrazení, ktoré by dosiahli vaše reklamy.

 • Simulátor ponuky v kampani

Tento simulátor znázorňuje, ako dokážu zmeny ponúk vo vašej kampani zmeniť výkonnosť danej kampane.

 • Simulátor Nákupných kampaní (Shopping Ads)

Simulátor Shopping kampaní znázorňuje ako vaše zmeny v ponuke dokážu zmeniť výkon vašej reklamy pre konkrétny produkt.

Shopping Ads Simulator
 • Simulátor ponuky Video kampaní

Má za úlohu ukazovať ako sa mení vaša maximálna CVP a ako by mohla zmeniť výkonnosť vašich video kampaní za týždeň.

 • Simulátor Hotelových kampaní

Znázorňuje, ako sa mení vaša maximálna CPC kampane a percento maximálnej CPC alebo provízia v percentách (%).

 • Device simulátor ponuky

Ukazuje ako sa môže zmeniť váš výkon kampaní v rôznych zariadeniach, ktoré používatelia využívajú.

 • Call simulátor ponuky

Nám ukazuje, že ak by sme zmenili, cenovú ponuku, mohlo by to ovplyvniť výkon interakcie volaní.

Príklad z praxe, kde sme pre určité kľúčové slovo nastavili max CZK v hodnote 0,10 €. Nás však zaujíma, aké výsledky by sme mohli dosiahnuť pri ponuke vo výške 0,05 €. Simulátor nám dokáže vygenerovat odhady počtu kliknutí, ceny, počtu zobrazení a konverzií, ktoré by sme pri max CZK 0,05 € dosiahli za určité kľúčové slovo.

Call Menu Simulator
bid simulator

Simulátory ponúk sú jedinečným spôsobom, ako môžete pozorovať predpokladané zmeny v ponukách pri zmene vašich nastavení. Donedávna boli dostupné iba pre manuálne nastavenia ponúk a cieľovú CPA. Teraz ich môžete využiť aj pri Inteligentných ponukách.

Rôzne nastavenia majú pre výkon vašich reklám rôzne dôsledky, ktoré je náročné predvídať. A keďže nie vždy je risk aj zisk, vyvinul Google skvelého pomocníka, ktorý vám pomôže pri nastavovaní vašich kampaní a ponúk – simulátory ponúk. Tie vám pomôžu v širšom kontexte porozumieť, čo sa stane, ak zmeníte cieľové hodnoty vašej reklamy alebo jej rozpočet.

Výkon reklamy ovplyvňuje množstvo faktorov a práve simulátory sa starajú o to, aby ich pri predpovedaní výkonu vašej reklamy po určitej zmene zohľadnili. Preto pri výpočtoch počítajú s vecami ako je vstupná stránka, reklamy konkurentov, ich ponuky a pod. Vo výsledku vám ukážu, ako by dopadla vaša reklama po zmene, ktorú chcete spraviť, ak by tieto ostatné faktory ostali rovnaké.

Existujú viaceré typy simulátorov inteligentných ponúk v závislosti od sledovanej metriky:

 1. Konverzie

Pokiaľ sú vašou kľúčovou metrikou konverzie, simulátory môžete využiť na rôznych úrovniach pri stratégiách cieľovej CPA alebo maximalizácii konverzií. Zatiaľ čo cieľová CPA je dostupná pre reklamy vo Vyhľadávaní, v Obsahovej sieti, aj v kampaniach na aplikácie, simulátor pre maximalizáciu konverzií je dostupný iba pre Vyhľadávaciu sieť.

 1. Hodnota konverzie

V prípade, že je pre vás dôležitá hodnota konverzií a využívate stratégiu cieľovej ROAS, môžete využiť simulátor na všetkých úrovniach. Simulátory sú dostupné pre hodnoty konverzií pre Vyhľadávanie a reklamy v Nákupoch

 1. Kliknutia

Ak dávate dôraz na kliky, môžete využívať stratégiu maximalizácie klikov. Simulátor tejto stratégie funguje iba pre maximalizáciu klikov vo Vyhľadávaní.

Kde nájdete simulátory ponúk?

Simulátory sú v jednotlivých kategóriách označené ich ikonou. Nájdete ich v príslušných kategóriách vášho Google Ads účtu podľa toho, na akej úrovni chcete zmeny sledovať – pre reklamnú skupinu, kampaň alebo portfóliovú stratégiu ponúk. V prvom prípade zvoľte sekciu Reklamné skupiny a v nich možnosť buď Cieľová CPA alebo Cieľová ROAS a tam nájdete ikonu. V prípade kampane kliknite na sekciu Kampaň a ikonu nájdete v stĺpci rozpočet. Napokon, pri portfóliovej stratégií ponúk, kliknite na ikonu francúzskeho kľúča na hornej lište a v sekcii Zdieľaná knižnica zvoľte Stratégie ponúk. Kliknite na preferovaný cieľ vašej kampane a v ňom nájdete ikonu simulátora.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account Manager and Content Creator v spoločnosti BlueWinston. Zaujímam sa o online marketing, dizajn, SEO a webové stránky.