Ako vytvoriť analýzu kľúčových slov?

S pojmom analýza kľúčových slov ste sa už určite stretli, no možno vám stále nie je jasné, ako ju vytvoriť a načo vlastne slúži.

Je to zoznam kľúčových slov, ktorý je pre vás ako firmu veľmi dôležitý. Prostredníctvom tohto zoznamu dokážete zistiť, ako vaši zákazníci zmýšľajú a aké slová používajú, pri hľadaní vášho produktu alebo firmy. Používaním vhodných kľúčových slov zabezpečíte, aby vás potenciálni zákazníci našli.

Výstupom tejto analýzy je zoznam kľúčových slov, ktoré sú pre váš biznis relevantné. Tie je následne potrebné použiť pri tvorbe reklám a z hľadiska SEO pri obsahu vašej web stránky.

Na čo slúži analýza kľúčových slov?

  • na zlepšenie pozície v organickom vyhľadávaní (SEO)
  • vytvorenie relevantného obsahu pre váš web
  • aktualizácia webu
  • zistenie, čo vaši potenciálni zákazníci v súvislosti s vašim webom hľadajú
  • vytvorenie stratégií
  • vytvorenie kampaní

Ako postupovať pri tvorbe zoznamu kľúčových slov?

V prvom rade je dôležité spomenúť, že dobrá analýza kľúčových slov nie je vôbec jednoduchá a potrvá aj niekoľko hodín, závisí to, aj od vášho cieľu.

Vždy je potrebné orientovať sa v odbore a spoznať daný segment. Ak robíte analýzu pre vašu firmu, tak by to nemal byť problém. Čím väčší prehľad o danom odbore máte, tým ľahšie sa vám bude analýza kľúčových slov vytvárať.

Kľúčové slová môžeme členiť podľa dĺžky na:

  • krátke – nazývané ako short – tail
  • dlhé – nazývané ako long – tail

Short – tailové kľúčové slová sa prevažne skladajú z 1 až 3 slov. Sú to prevažne najfrekventovanejšie slová, ktoré sú najviac vyhľadávané zákazníkmi. Práve, preto je s nimi jeden problém, a to je ten, že sú vysoko konkurenčné. Znamená to, že tieto kľúčové slová používa aj vaša konkurencia. Preto zobrazenie na tieto kľúčové slová bude veľmi ťažké, ale určite ich netreba z analýzy vynechávať, sú veľmi dôležité.

Long-tailové kľúčové slová sú tie dlhšie, to znamená, že sa skladajú z 3 a viac slov. Tieto kľúčové slová sa vyznačujú špecifickosťou, používajú ich zákazníci, ktorí hľadajú konkrétny produkt a väčšinou sú už rozhodnutí nakúpiť. Sú menej konkurenčné ako short tailové.
O výhodách a nevýhodách long- tailových kľúčových slov sa viac dočítate tu.

see think do care

Vo všeobecnosti platí, že ľudia v prvých fázach t.j. fáza See a Think, hľadajú short tailové kľúčové slová. Vo fáze Do a Care skôr long tailové, pretože už vedia konkrétny produkt,
o ktorý majú záujem alebo už nakúpili.

Myšlienková mapa môže pomôcť

Urobte si myšlienkovú mapu, kde do stredu napíšete váš odbor a zameranie podnikania a ďalej z neho rozvíjajte slová. Takáto mapa vám dokáže pomôcť aj pri tvorbe kampaní a kategórií pre váš web. Aj takto dokážete získať zaujímavé kľúčové slová.

Použite svoje vlastné dáta

Ak máte zabehnutý web, tak máte aj vlastné dáta, z ktorých môžete čerpať. Môžete zistiť, na aké kľúčové slová sa na web dostali vaši zákazníci prostredníctvom Google Search console. Čerpať dáta môžete aj z Google Analytics.

Čerpajte z Google návrhov

Ak niečo zadávate do Googla, ten zvyčajne vaše slovo doplní a navrhne vám čo vyhľadávať. Aj toto môže byť užitočné pre vašu analýzu kľúčových slov.

Sledujte konkurenciu

Pod konkurenciou rozumieme web stránky, ktoré sú príbuzné vášmu smeru podnikania alebo totožné. Internet ponúka množstvo nástrojov na online SEO audit, pomocou ktorých zistíte, na aké kľúčové slová má konkurencia optimalizované metadáta a nadpisy.

Využívajte plánovače kľúčových slov

Plánovače kľúčových slov sú nástroje, ktorými dokážete doplniť váš zoznam kľúčových slov. Pri zadaní kľúčové slová vám vygenerujú ďalšie a ukážu a ich vyhľadávanosť, na základe ktorej viete posúdiť, či je pre vás slovo relevantné. Môžete použiť napr. Google Keywords Planner.

Všetky výsledky je potrebné spracovať v tabuľkách, kde následne musíte filtrovať duplicitné výsledky a pretriediť kľúčové slová podľa relevantnosti.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku