Trademarks

Jedným z najbežnejších problémov je, že reklamy nie sú schválené kvôli ochranným známkam. Jedná sa o obchodné značky, ktoré zvyčajne vyžadujú na svoje použitie povolenie ochrannej známky.

Ak vlastník ochrannej známky podá spoločnosti Google sťažnosť na použitie jeho ochrannej známky v službe Google Ads, platforma ju posúdi a vynúti obmedzenia inzerenta týkajúce sa neoprávneného použitia ochranných známok.

Spoločnosť Google dodržiava miestne zákony o ochranných známkach a vyžaduje, aby reklamy neporušovali práva na ochranné známky tretích strán. Google berie problémy s ochrannou známkou vážne, takže sťažnosť na ochrannú známku môže spôsobiť oneskorenie vašej naplánovanej kampane.

Pravidlá upravujú používanie ochranných známok v prvých troch riadkoch štandardnej textovej reklamy. Netýkajú sa zobrazenej URL adresy, pretože prítomnosť výrazu chráneného ochrannou známkou v zobrazenej adrese URL nemusí nevyhnutne predstavovať použitie ochrannej známky. Ochranné známky sa môžu používať ako kľúčové slová a na základe nich sa bude zobrazovať online reklama.

Google ale preskúma, či kľúčové slovo (v kombinácii s konkrétnym reklamným textom) nevyvoláva nejasnosti vo vzťahu k pôvodu inzerovaných tovarov a služieb. Príkladom by mohla byť reklama, ktorá klamlivo naznačuje prepojenie s vlastníkom ochrannej známky. Ak Google zistí, že to vyvoláva nejasnosti, konkrétnu reklamu stiahne.

Ak ste vlastníkom značky alebo produktu s ochrannou známkou, vo väčšine prípadov to konkurenti nemôžu používať vo svojej reklamnej kópii. Existuje niekoľko prípadov, keď by to Google povolil:

  • Predajcovia – ak je vstupná stránka primárne navrhnutá na predaj výrobkov s ochrannou známkou a existuje jasný spôsob ich nákupu

  • Informačné stránky – vstupné stránky sa primárne používajú na informačné účely týkajúce sa produktu.

Spoločnosť Google umožňuje reklamným partnerom a pridruženým spoločnostiam používať ochranné známky v reklamách. Ak máte so svojimi partnermi uzavreté dohody, ktoré umožňujú používanie vašej ochrannej známky iba za určitých podmienok, zodpovednosť nesiete vy a nie spoločnosť Google.

V prípade reklám zacielených na regióny Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu sú pravidlá prísnejšie a zameriavajú sa na elimináciu nejasností spotrebiteľov v súvislosti s pôvodom inzerovaného tovaru a služieb. Google tvrdí, že prešetrí a zamietne reklamy, v ktorých je kombinácia kľúčového slova a reklamy s ochrannou známkou mätúca.

V roku 2019 spoločnosť Google oznámila, že konsolidovali svoje pravidlá používania ochranných známok do jednej globálnej politiky. Hlavnou výnimkou z globálnej politiky je, že v regiónoch Európskej únie (EÚ) a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) môže spoločnosť Google obmedziť používanie ochrannej známky ako kľúčového slova.

Predstavujeme vám riešenie, ako získať povolenie pre Trademarky, keď chcete, aby boli ochranné známky schválené v reklame.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO