Stratégie inteligentných ponúk od Google Ads

V dnešnej dobe je automatizácia nevyhnutnou súčasťou našej každodennej činnosti. Google neustále vylepšuje svoje služby, aby ste mohli inzerovať svoje produkty efektívnejšie vďaka automatizácii procesov. V Google Ads to sú napríklad inteligentné kampane Google Ads alebo inteligentné ponuky. V predošlých blogoch sme si priblížili tú prvú oblasť, teraz sa pozrieme ako pracovať s automatizovanými ponukami Google Ads a aké stratégie v nich môžete využiť.

Čo vlastne sú tie inteligentné ponuky?

V skratke. Inteligentné ponuky používajú umelú inteligenciu na optimalizáciu ponúk cien pri inzercii. Na základe historických údajov a množstva parametrov vytvárajú prognózy, aký vplyv budú mať rôzne nastavenia pre vašu reklamu. Vďaka nim môžeme nepochybne ušetriť čas a zvýšiť výkonnosť kampaní, čo sa prejaví aj na návratnosti investícií.

Ak máte záujem dozvedieť sa o inteligentných ponukách viac, môžete tak spraviť priamo v Google Ads Pomocníkovi. My si teraz priblížime ich fungovanie v konkrétnych stratégiách.

Stratégie inteligentných ponúk

  1. Maximalizácia konverzií

Pokiaľ chcete automatizáciu otestovať, začnite so stratégiou Maximalizácia konverzií, pre ktorú je potrebných najmenej historických údajov. Táto stratégia nastavuje ponuky tak, aby kampaň získala v rámci stanoveného rozpočtu čo najviac konverzií.

Ak je vaším cieľom získať čo najviac konverzií, prepnite z manuálneho CPC na Konverzie a vyberte Maximalizáciu konverzií. Skontrolujte stanovený denný rozpočet (nemôže byť zdieľaný!), keďže stratégia sa ho bude snažiť celý vyčerpať.

Pre optimálne nastavenia môže strojové učenie potrebovať približne 2-3 týždne.

  1. Cieľová cena za akciu (CPA)

Táto stratégia prispôsobuje ponuky nastavenej cieľovej cene za akciu (napr. konverziu), ktorá je priemernou hodnotou. Na základe historických údajov vyhodnocuje kontextové signály a nájde optimálnu ponuku pre reklamu vždy, keď je vhodná na zobrazenie.

Nastavená horná hranica môže mať vplyv na efektivitu tejto stratégie. Pri príliš nízkej CPA sa môže výkonnosť reklám zhoršiť a konverzie klesnú. Aj napriek tomu, že podľa Google nie sú pre túto stratégiu potrebné počiatočné dáta, odporúčame ju nastaviť pokiaľ ste za uplynulých 30 dní dosiahli aspoň 30 konverzií. Google vie následne tieto údaje využiť pre odporúčanú hornú hranicu. Zo začiatku môžete nastaviť CPA o 10-30% vyššie a následne ho znižovať na základe výsledkov.

Rovnaká CPA by sa mala v kampani nastavovať pre objednávky s rovnakou alebo podobnou hodnotou. V prípade podobnosti viacerých kampaní, môžete nastavenie CPA zdieľať, no riadne si predom premyslite štruktúru inzercie.

  1. Cieľová návratnosť investícií do reklamy (ROAS)

Vďaka tejto stratégii budú ponuky upravované tak, aby dosiahli hodnotnejšie konverzie a vyššie tržby pre vami nastavenú ROAS. Zjednodušene sa ROAS počíta ako podiel tržby a výdajov na reklamu, čo sa vynásobí 100%:

Tržba 150€ ÷ 30€ za reklamu × 100 % = 500% ROAS

Pre túto stratégiu sú potrebné údaje z predošlých týždňov/mesiacov a to ideálne aspoň 50 konverzií za posledných 30 dní. Na základe týchto údajov Google odporučí hornú hranicu ROAS. Na začiatok sa odporúča pracovať s odporučenou cieľovou ROAS, resp. číslom podobným predošlým výsledkom. To môžete po pár týždňoch optimalizovať na základe dosahovaných výsledkov. Nemali by ste ho ale znižovať o viac ako 20-40%.

Na rozdiel od cieľovej CPA nemusíte riešiť rovnakú výšku objednávok. Rovnako ako pri CPA sa však neodporúča nastavovať limity, ktoré by mohli obmedziť automatickú optimalizáciu ponúk.

  1. Vylepšená cena za preklik (ECPC)

Pokiaľ chcete zotrvať pri manuálnej ponuke cien, využite Vylepšenú cenu za preklik. Táto stratégia automatizuje úpravu manuálnej ponuky za preklik na základe pravdepodobnosti s ktorou dôjde ku konverzii. Narozdiel od Cieľovej CPA ostáva pod hranicou ceny za preklik.

Ak na základe umelej inteligencie nájde príležitosť, pri ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde ku konverzii, zvýši vašu cenu za preklik na maximálnu nastavenú hodnotu. Ak príležitosť nie je dostatočne lákavá, cenu za preklik automaticky zníži.

Inteligentné ponuky: Odporúčania na záver?

Tieto štyri stratégie inteligentných ponúk v Google Ads vám pomôžu dostať vaše produkty čo najbližšie k potenciálnym zákazníkom. Určite sa nebojte skúšať a experimentujte s nimi. Nenechajte sa odradiť ani prvotnými nepriaznivými výsledkami. Aj strojové učenie potrebuje svoj čas na zozbieranie potrebných údajov, z ktorých neskôr vychádza. Napokon vám však ušetrí mnoho času, ktorý môžete venovať kreatívnej stránke inzercie alebo vymýšľaniu ďalších stratégií. 

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: