Update nových funkcii v BlueWinston

Nedávno sme BlueWinston nástroj vylepšili o niekoľko nových funkcií a príjemnejšie používateľské rozhranie. Cieľom týchto aktualizácií je zefektívniť a urýchliť proces vytvárania kampaní. Pridané funkcie sú navrhnuté tak, aby používateľom pomohli vytvoriť efektívnejšie kampane, zatiaľ čo nové používateľské rozhranie ponúka plynulejšiu a jednoduchšiu navigáciu. Naším cieľom je, aby boli vaše skúsenosti s BlueWinston efektívnejšie a užívateľsky prívetivejšie.

Asset Groups

Filtre v Asset Groups pre PMax kampane teraz obsahujú možnosť vylúčiť vybrané produkty. Pred aktualizáciou boli k dispozícii iba možnosti zahrnutia (Include), ale teraz je možné zvoliť, či filter bude porovnávať položky na základe zahrnutia (Include) alebo vylúčenia (Exclude).

Asset Groups update

Zmena tlačidla editacie kampani + možnosť kliknutia na kampane

Tlačidlo na úpravu kampaní a feedov je teraz označené nápisom EDIT, namiesto pôvodnej ikonky kolieska. Tento zrozumiteľný nápis zabezpečuje, že jasne pochopíte jeho funkciu. Navyše, kliknutím na názov kampane sa priamo otvorí sprievodca kampane. Tento krok zjednodušuje prístup k úpravám a zvyšuje efektivitu pri spravovaní kampaní, čím zabezpečuje, že môžete rýchlo a jednoducho vykonávať potrebné zmeny bez zbytočných komplikácií.

Zobrazovanie tlačidla options

Pri tvorbe reklám je teraz tlačidlo Options vždy viditeľné, čo umožňuje používateľom ľahko upravovať nastavenia bez toho, aby museli hľadať skryté možnosti. Toto tlačidlo navyše zobrazuje počet aktuálne zapnutých nastavení, čím poskytuje lepší prehľad o nastavení reklamy.

Každá nová šablóna reklamy má teraz predvolene aktivované dve možnosti: Hide/Replace BadWords from any tag values a Cut headline if text length…. Tieto predvolené nastavenia zabezpečujú, že reklamy budú automaticky upravené tak, aby neobsahovali nevhodné výrazy a aby nadpisy neboli príliš dlhé. Tento krok bol zavedený preto, že si častokrát používatelia neaktivovali tieto možnosti sami, čo viedlo k vytváraniu nedostatočného počtu reklám.

Ad group name presunutá do sekcie Advanced

Nastavenie Ad group name je teraz presunuté do sekcie Advanced, ktorá je predvolene zbalená. Tento krok bol prijatý, pretože keď bolo toto nastavenie viditeľné priamo, používatelia často zadávali nesprávne alebo nezmyselné názvy, čo spôsobovalo problémy s fungovaním ich kampaní. Zbalením tejto sekcie sa minimalizuje riziko chybných nastavení a zároveň sa uľahčí správa kampaní. Zákazníci, ktorí skutočne potrebujú upraviť názov skupiny reklám, môžu stále jednoducho pokročilé nastavenia nájsť a otvoriť v sekcii Advanced.

Update

Záver

Vylepšenia a zmeny v užívateľskom rozhraní a funkciách nástroja BlueWinston sú navrhnuté tak, aby zjednodušili a zrýchlili proces tvorby kampaní. V prípade bližších otázok ohľadom nových funkcii nás neváhajte kontaktovať telefonický +421 948 259 002 alebo mailom contactus@bluewinston.com.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: