Úvod do zásad inzercie v Google Ads

Aby Google zaistil férovosť súťaže pri vytváraní reklám v Google, vytvoril zásady inzercie, ktorými sa musia riadiť všetci predajcovia, ktorí túto službu využívajú. Jedná sa o súbor pravidiel, ktorého cieľom je nielen dodržiavanie zákonov, ale taktiež vytvorenie funkčného, dôveryhodného, bezpečného a príjemného prostredia pre používateľov Google.

Ako inzerent, ktorý využíva Google Ads, by ste sa mali so zásadami inzercie dobre oboznámiť. Okrem iného môže byť ich porušovanie dôvodom pre blokovanie vašej reklamy. Ich dodržiavanie je vyhodnocované kombináciou automatických a manuálnych kontrol. Tieto zásady sú formulované v štyroch oblastiach, ktoré si teraz v krátkosti predstavíme. Pre detailnejšie informácie môžete potom pokračovať na dedikovanú stránku v Pomocníku Google Ads.

  1. Zakázaný obsah

Zásady zakázaného obsahu v Google Ads definujú obsah, ktorý nie je možné v službe inzerovať. Delí sa na štyri podoblasti – falošný obsah, nebezpečné produkty alebo služby, umožňovanie nečestného konania a nevhodný obsah.

Vylúčením zakázaného obsahu chce Google prispieť najmä k bezpečnosti na internete, ale aj mimo neho, a prevencii proti nečestnému správaniu sa.

Príklady toho, čo v Google Ads nie je možné inzerovať:

V Google Ads nemôžete inzerovať tovar, ktorého ochranná známka alebo logo napodobňuje alebo je totožné s iným produktom. Vašu dôveryhodnosť narušuje aj to, pokiaľ tieto produkty síce neinzerujete, no nachádzajú sa vo vašom e-shope. Pre podporu bezpečia na internete je taktiež zakázané propagovanie drog, zbraní, pyrotechniky, či návodov na výrobu výbušnín. Zároveň sú to produkty a služby, ktoré umožňujú nečestné správanie sa ako softvéry, či návody pre hackerov, falošné dokumenty, služby umožňujúce podvádzanie… Z inzercie je vylúčený aj nevhodný obsah. Jeho príkladom môže byť šikanovanie, či zastrašovanie skupiny alebo jednotlivca, podnecovanie nenávisti, násilie na zvieratách, či sebapoškodzovanie.

Pokiaľ sa teda rozhodnete inzerovať produkty, alebo služby, ktoré majú prvky zakázaného obsahu, vaša reklama bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodnotená ako nevhodná a nebude sa zobrazovať.

  1. Zakázané postupy

Ak sa budete snažiť oklamať pravidlá Google Ads, či obísť procesy kontroly reklám, dopúšťate sa zakázaného konania, ktoré môže mať podobné dopady, ako propagácia zakázaného obsahu. To isté platí,  pokiaľ sa pokúšate oklamať používateľom, ktorým sa vaše reklamy zobrazujú, poskytovaním nepravdivých informácií o službách alebo produktoch.

Opatrnosť sa vyžaduje aj pri práci so zhromažďovaním a vyhodnocovaním osobných údajov. Pri týchto postupoch je potrebná maximálna transparentnosť. Pokiaľ zhromažďujete údaje o vašich návštevníkoch, informujte ich o tom, aké údaje zhromažďujete, prečo ich potrebujete a taktiež o spôsobe používania týchto údajov.

  1. Obmedzený obsah

Obmedzený obsah je taký, ktorý je citlivý z právneho alebo kultúrneho hľadiska. Jeho inzercia je preto limitovaná a bez ohľadu na zacielenie vašej reklamy, sa nemusí zobraziť všetkým používateľom a na všetkých miestach. Cieľom je ochrana špecifických a zraniteľných skupín.

Tento obsah zahŕňa najmä produkty a služby týkajúce sa alkoholu, obsahu pre dospelých, politického obsahu, finančných služieb, zdravotnej starostlivosti a liekov, hier a hazardu

Okrem toho sem spadajú aj právne podmienky. To pre vás znamená, že dodržiavate príslušné zákony a nariadenia krajiny, z ktorej inzerujete, zahŕňajúc autorské práva, či využívanie ochranných značiek.

  1. Publikačné a technické požiadavky

Okrem regulácií v prípade obsahu, reguluje Google aj reklamy, ktoré nespĺňajú publikačné a technické požiadavky. Zjednodušene to znamená, že by ste mali vaše produkty alebo služby inzerovať tak, aby boli pre používateľov čo najzrozumiteľnejšie.
Z publikačného hľadiska by mal byť text reklamy prehľadný a zrozumiteľný. To znamená aj vyvarovanie sa špeciálnym symbolom, či netradičné používanie veľkých písmen a prerušovanie textu nadbytočnou interpunkciou. Ďalej tieto požiadavky zahŕňajú aj vstupnú stránku určitej kvality a relevanciu reklamy ku nej. Ak sa chcete zistiť, ako vytvoriť dobrý text reklamy, môžete sa inšpirovať jedným z našich blogov,  kde sme spísali osvedčené praktiky.

Z technického hľadiska sa vyžaduje najmä prednastavený formát (zahŕňajúci napríklad obmedzený počet znakov v nadpisoch alebo popisoch reklám), aby inzercia vyzerala profesionálne a prehľadne.

V tomto článku ste si mohli krátky úvod do zásad inzercie v Google Ads. Pre detailnejšie informácie pokračujte priamo do Pomocníka Google Ads, kde sú presne definované jednotlivé požiadavky v týchto štyroch oblastiach.

Ako predajca využívajúci túto službu, by ste mali mať tieto zásady neustále na pamäti. Stanete sa tak súčasťou férovej a transparentnej súťaže a predídete možnému blokovaniu vašej inzercie z dôvodu ich porušovania.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.