Venujte sa viac optimalizácii miery konverzie

Každý online predajca chce dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru konverzií. Je pochopiteľne lepšie, keď zo 100 zákazníkov, ktorí navštívia vašu stránku, nakúpi dvadsať, než ako keď nakúpi jeden. Preto je potrebné starať sa o to, aký dojem zanechá v zákazníkovi vaša reklama, ale najmä vstupná stránka, na ktorej sa konverzie odohrávajú. Optimalizácia miery konverzie (Conversion Rate Optimization, CRO) je proces, ktorým budete tieto dojmy monitorovať a na základe nich upravovať vašu inzerciu a stránku.

Konverzia je splnenie nejakého cieľa, ktorý si stanovíte na vašej stránke. Môže to byť napríklad vyplnenie formuláru, prihlásenie sa na odber, alebo v našom prípade najčastejšie kúpa nejakého produktu alebo služby. Odohráva sa teda na stránke, kam sa zákazníci dostanú po rozkliknutí reklamy. Občas nastane situácia, že reklama je v pomerne pozitívnych číslach (veľa zobrazení, vysoká miera prekliku), no neodráža sa to na miere konverzií. Preto existuje proces zvaný CRO.

CRO je spôsob, alebo stratégia, ktorou presvedčíte viac zákazníkov, ktorí navštívia vašu stránku, aby dokončili tento vami požadovaný cieľ – konverziu. Pozostáva z analýzy údajov a testovania rôznych úprav častí, ktoré môžu byť príčinou nízkej miery konverzií.

Ako súvisí CRO s inzerciou Google Ads a výkonom vašich reklám?

Google Ads merajú konverzie vďaka útržku globálnej značky webu, ktorý pridáte na všetky komerčné stránky vášho webu.

Zistite viac o tom, ako pracovať s globálnou značkou webu a merať konverzie. 

Miera konverzie je jednou z metrík, ktorá určuje výkon vašej reklamy. Jedná sa o podiel všetkých konverzií (resp. splnených cieľov) a celkového počtu návštevníkov vášho webu. Táto metrika je teda odrazom toho, či webstránka, na ktorú sa zákazníci po kliknutí na reklamu dostanú, zanechá dostatočne dobrý dojem, na to, aby pokračovali ďalej v nákupe.

Od CRO sa teda odvíja najmä návratnosť investícií (Return on Investment, ROI). Metrika, ktorá udáva, či vaše výdavky na inzerciu neprevyšujú príjmy z nej. Pokiaľ investície do inzercie prevyšujú to, čo sa vám z nej vráti, môže to vážne poškodiť váš biznis.

Okrem toho prospieva CRO vášmu biznisu všeobecne. Optimalizáciou miery konverzií a teda aj optimalizáciou stránky a reklamy v konečnom dôsledku dosiahnete lepší dojem zákazníkov, čím narastie aj ich počet a dôveryhodnosť vašej stránky.

Google ponúka vlastné nástroje

Pre analýzu je možné využívať množstvo nástrojov, ktoré podrobne monitorujú výkon vašich reklám či webstránky za vás. Jedná sa o rôzne funkcie Google Ads a Google Analytics, ale tiež nástroje tretích strán, ktoré ich môžu dopĺňať.

Údaje, ktoré tieto nástroje zhromažďujú je potrebné ďalej analyzovať a dávať ich do uceleného kontextu. Len tak budete môcť definovať problémy, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať mieru konverzií.

Náprava týchto problémov už potom závisí od ich samotných. Mnohým sme sa venovali v našich starších blogoch, napríklad optimalizácii vstupnej stránky, na ktorej sa konverzie odohrávajú. Pre riešenia konkrétnych problémov sledujte naše ďalšie blogy, kde sa im pravidelne venujeme. Opravy jednotlivých častí by ste mali vykonávať samostatne, aby ste pri A/B testovaní vedeli určiť, či sa jednalo skutočne o problém, alebo či je niekde inde.

CRO je komplexný a neustály proces. Nakoľko sa trh stále mení, menia sa aj požiadavky vašich zákazníkov a v rámci optimalizácie miery konverzií je potrebné sa týmto požiadavkám prispôsobovať. Ak budete CRO zanedbávať, môže sa jednoducho stať, že vaše výdavky na inzerciu budú prevyšovať príjmy z konverzií, čo môže vášmu biznisu viditeľne ublížiť. Určite tomuto procesu odporúčame venovať čas.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.