Vytvorte vstupnú stránku, ktorá vám prinesie konverzie

Inzercia vášho produktu prostredníctvom Google Ads sa nekončí napísaním dobrého textu reklamy a jej správnym nacielením. Budovanie dojmu a rozhodovanie sa zákazníka pokračuje po kliknutí na reklamu a vstupom na stránku, na ktorú reklama odkazuje. Táto vstupná stránka, ktorá nie je nutne hlavnou stránkou, je častokrát prvou skúsenosťou, ktorú má používateľ s vašim biznisom.

Vstupná stránka, teda stránka, na ktorú sa zákazník dostane po rozkliknutí reklamy, je dôležitým faktorom pri udeľovaní Skóre kvality vašej reklame. Google zohľadňuje niekoľko faktorov, o ktorých sme písali v predošlom blogu, na základe ktorých ohodnotí vašu vstupnú stránku jedným z troch stupňov. Potom spolu s ďalšími faktormi nastaví jej Skóre kvality, ktoré určuje poradie reklamy pri aukcii a taktiež potrebnú výšku ponuky.

Môže sa však diať, že Google ohodnotí vstupnú stránku ako priemernú alebo nadpriemernú, no neprejaví sa to v konverziách. Bounce rate (percento ľudí, ktorí bezprostredne stránku opustia) bude vysoké a miera konverzií naopak nízka…

…kde mohol nastať problém a ako ho napraviť?

Základom je prehľadný dizajn

Nie nadarmo sa hovorí, že prvý dojem je základ. V našom prípade je prvý dojem celový dizajn webstránky, kde sa potenciálni zákazníci po rozkliknutí reklamy ocitnú. Táto webstránka je vašou vizitkou. Jej rozloženie by preto malo byť organizované a prehľadné, aby sa na nej ľudia vedeli orientovať. Dizajn môžu narušiť aj rôzne prvky, ako napríklad upozornenia o zľave, alebo vyskakujúca reklama.

Obzvlášť pozor treba byť pri mobilných verziách stránky, ktoré v prípade, že nemáte responzívny dizajn, môžu byť poprehadzované a zmätočné, čo zákazníka pochopiteľne odradí.

To najlepšie na začiatok

Všetky najpopulárnejšie a najdôležitejšie odkazy by mali byť hneď na očiach. Button na uskutočnenie nákupu by mal byť viditeľný hneď, nie až po scrollovaní stránky nižšie. To isté platí o dôležitých informáciách o produkte, aj cene.

Odkazy, ktoré sú pre vašich zákazníkov dôležité, môžete monitorovať aj na základe štatistík o správaní, ktoré ponúka Google Analytics. Dočítate sa o nich nižšie.

Využite farby, obrázky, symboly

Farby, obrázky a symboly dotvárajú vizuálny dojem z vašej stránky a majú dve dôležité úlohy. V prvom rade zákazník vidí, aký produkt si kupuje a vie posúdiť, či sa mu hodí. Využite fotky vo vysokej kvalite, aby pridali na dôveryhodnosti.

V druhom rade ich využívanie upútava pozornosť zákazníka a vie ho naviesť k nákupu. Zvýraznite farebne miesto, kam má zákazník kliknúť pre uskutočnenie nákupu, aby po ňom nemusel dlho pátrať. Prípadne využite rôzne šípky a iné grafické pomôcky.

Komunikujte vašu značku efektívne

Text, ktorý je na vašej stránke by mal byť pravdivý, dôveryhodný a súvisieť s „osobnosťou“ značky. Zdôrazňujte jej jedinečnosť a výhody, ktoré vás odlišujú od konkurencie – napríklad určitá zľava, alebo doručenie produktu zdarma…

Stránka by taktiež mala obsahovať call-to-action (CTA) frázy, ktorými ľudí podporíte, aby dokončili to, pre čo na vašu stránku prišli – teda nákup/konverzia. Príkladom môže byť fráza „Nakúpte teraz bez zbytočného čakania v rade!“. Ňou zákazníkovi naznačujete, že nielen, že by mal nakúpiť, ale zároveň to bude rýchly proces, pri ktorom zbytočne nemusí stáť v rade.

Myslite však na to, že vstupná stránka zväčša nie je blog. Preto by mala byť stručná a výstižná, so všetkými potrebnými informáciami o produkte a jasnými pokynmi, ktoré zákazníka nasmerujú k nákupu.

Ponúknite to, čo sľubuje reklama

Používatelia prídu na vašu stránku zväčša preto, lebo majú dôvod sa na ňu dostať. Ak vyhľadávajú v Googli nejaký produkt, s najväčšou pravdepodobnosťou si ho chcú kúpiť. Preto ak inzerujete konkrétne turistické topánky, vaša reklama by nemala odkazovať na domovskú stránku, alebo stránku kategórie turistických topánok.

Využite pomoc Google Analytics

Google Analytics poskytuje podrobné informácie o aktivite na vašej webstránke, o používateľoch a ich správaní. Je to preto dobrý pomocník pri optimalizácii vašej vstupnej stránky. Získate údaje o tom, kto sú vaši návštevníci, odkiaľ pochádzajú, vyhľadávaním akých kľúčových slov sa na vašu stránku dostali, ako sa na vašej stránke správajú, na aké odkazy klikajú, atď.

Zistite, ako sa správajú návštevníci vašej webstránky

Z toho si viete poskladať celý kontext ich správania sa a uvidíte, ktoré miesto môže byť na vstupnej stránke problémovým.

Testujte a získavajte feedback

Keď identifikujete nejaký problém, využite testovanie A/B, aby ste uvideli, či sa zmení správanie zákazníkov na vašej stránke. Testujte vždy len jednu premennú, aby ste potom vedeli jasne určiť, či bola skutočným problémom, alebo nie. Výsledky sa však zväčša neprejavia zo dňa na deň, ale v priebehu niekoľkých dní až týždňov.

Efektivitu zmien môžete otestovať aj dotazníkom so spätnou väzbou, ktorý dáte návštevníkom vašej stránky. Mal by byť zameraný na ich dojem zo stránky, orientáciu na nej, komplikovanosť nákupu… Odporúčame využiť otvorené otázky, kde sa ľudia môžu rozpísať.

Vyššie sme už spomenuli, že rôzne pop-up prvky na webstránke môžu narušiť dojem používateľa a odradiť ho od nákupu. Preto ak sa rozhodnete opýtať vašich návštevníkov na názor, dajte im možnosť vyhnúť sa odpovedi.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.