Zvoľte si správnu stratégiu kľúčových slov pre úspešnú kampaň

V našom predošlom blogu sme sa vám predstavili možnosti zhôd kľúčových slov v Google Ads. Jedná sa o nastavenie, v ktorom definujete, aké vyhľadávacie dopyty naštartujú vašu reklamu. Teraz sa budeme venovať stratégiám, ktoré pri tomto nastavení môžete využívať, aby ste z neho dostali čo najviac.

Správne používanie zhôd pre kľúčové slová ovplyvňuje výhon vašej reklamy, ale taktiež to, koľko do nej chcete investovať. A keďže na inzercii nechce nikto nechce do reklamy investovať viac, než získa späť, je potrebné ju zobrazovať na vhodných miestach, kde zastihnete zákazníkov, ktorí si váš produkt kúpia. Pozrime sa teraz bližšie na to, ako zhody kľúčových slov ovplyvňujú správanie sa vašej reklamy.

Pokiaľ neviete, čo znamenajú jednotlivé typy zhôd kľúčových slov, prečítajte si náš úvodný blog.

Ako jednotlivé typy zhôd ovplyvňujú vaše reklamy?

Pokrytie vyhľadávacích dopytov

Zhody kľúčových slov v prvom rade ovplyvňujú to, aký rozsiahly dopyt môže vaša reklama pokryť. Nastavením definujete, či sa vaša reklama zobrazí iba v prípade vyhľadávania konkrétnej formy vášho kľúčového slova, alebo aj pri jeho rôznych obmenách. Vyberáte teda priestor, v ktorom by malo byť zobrazenie reklamy najefektívnejšie.

Návratnosť investícií

Od toho následne závisí, aká je návratnosť investícií pre dané kľúčové slovo. Pokiaľ reklamu zobrazujete vďaka voľnej zhode širšiemu publiku, nemusíte vždy trafiť tých už rozhodnutých. Preto sa reklama síce zobrazí viacerým, no je menšia pravdepodobnosť, že si váš produkt kúpia. Opačne je to pri presnej zhode, kde je počet zobrazení menší, no väčšia pravdepodobnosť, že používatelia dokončia konverziu.

Výška ponúk

Typy zhôd majú vplyv aj na výšku ponúk, ktorú musíte nastaviť pre konkrétne kľúčové slovo. Na základe rôznych praktík by mali byť vaše nastavenia zhôd zohľadňované pri investícii do kľúčových slov. Napríklad opäť pre to, že ovplyvňujú cielenie na publiká s rôznou pravdepodobnosťou pre konverziu.

Text reklamy

Vhodný text reklamy má veľký podiel na jej úspešnosti. Okrem ponúkaného tovaru alebo služby musí jeho formulácia zohľadňovať aj publikum, ktorému je reklama adresovaná. V tom hrá veľkú rolu aj nastavenie zhody. Vďaka nemu viete predpokladať, či ľudia, ktorým sa reklama zobrazí, sú viac alebo menej rozhodnutí pre kúpu vášho produktu, podobne ako sme písali pri návratnosti investícií.

Výhody a nevýhody jednotlivých typov zhôd

Voľná zhoda

Ako bolo bližšie opísané v predošlom blogu, toto je základné nastavenie, ktoré naštartuje vašu reklamu pri čo najvoľnejšej zhode kľúčového slova a vyhľadávacieho dopytu.

Voľná zhoda je výhodná pre začínajúcich inzerentov, ktorí hľadajú vhodné kľúčové slová, na ktoré cieliť. Môžete tak pozorovať správanie sa používateľov na základe toho, aké vyhľadávacie dopyty ich viedli do vášho e-shopu. Z nich môžete následne formulovať (negatívne) kľúčové slová, ktoré použijete ďalej v kampani pre presnejšie cielenie. Taktiež môže byť výhodnou v prípade, že je vašim cieľom prilákať ľudí na vašu stránku (aj bez toho aby konvertovali).

Značnou nevýhodou voľnej zhody je, že nie všetky vyhľadávacie dopyty, ktoré naštartujú vašu reklamu, majú rovnaký predpoklad pre konverziu. Reklama sa zobrazí mnohým používateľom, no je nižšia pravdepodobnosť, že medzi nimi bude konkrétny záujemca o váš produkt či službu. Túto nevýhodu je možné aspoň čiastočne redukovať vďaka definícii negatívnych kľúčových slov

Modifikátor voľnej zhody

Výhodou modifikátora voľnej zhody je, že prináša užšie vymedzenie publika, na ktoré cielite. Definíciou presných slov a fráz, ktoré musia vyhľadávacie dopyty obsahovať zaručíte, že sa reklamy budú zobrazovať pri vhodnejších vyhľadávaniach.

Nevýhodu predstavuje stále riziko irelevantných vyhľadávacích dopytov – stále sa jedná o voľnú zhodu. V porovnaní s „klasickou“ voľnou zhodou je toto riziko poznateľne nižšie.

Frázová zhoda

Výhodou tohto typu zhody je, že eliminuje riziko, ktoré pretrváva pri predošlých dvoch typoch – zobrazovanie reklamy pri irelevantných vyhľadávacích dopytoch. Znamená to, že vaše financie míňate na omnoho relevantnejšie publikum, ktoré môže s väčšou pravdepodobnosťou priniesť konverzie.

Presná zhoda

Výhodou presnej zhody je, že vašu stránku navštívi síce málo ľudí, no je u nich väčšia šanca, že dokončia konverziu a objednajú si váš produkt alebo službu. Aj malá návštevnosť tak dokáže podporiť predaje.

Negatívom, resp. rizikom presnej zhody je možnosť, že vynecháte vyhľadávacie dopyty, ktoré by mohli viesť ku konverziám. Taktiež nepokryjete long-tail vyhľadávacie dopyty.

Ktoré nastavenie je teda najvhodnejšie použiť?

Ako vidíte, každé nastavenie má svoje výhody aj nevýhody a slúži na dosiahnutie určitého cieľa – voľná zhoda pre vyššiu návštevnosť, presná zhoda pre vyššie konverzie… Sami si musíte definovať, aký je cieľ vašej kampane a na základe neho vybrať správny typ zhody pre kľúčové slová, na ktoré reklamu cielite. V tomto blogu sme vám predstavili oblasti, ktoré by pri nastavovaní stratégie mali byť zohľadnené a pevne veríme, že vám pomôžu spraviť vaše nastavenia čo najefektívnejšími.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.