Ako optimalizovať produktové DSA kampane?

Dynamické reklamy do vyhľadávania sú typ reklamy, kde sa využíva umelá inteligencia vyhľadávača a obsah na danej webovej stránke na eshope. Pre dynamické reklamy sa používa skratka DSA z anglického výrazu Dynamic search ads. Ide o to, že reklamný systém automaticky generuje vhodné reklamy podľa obsahu na danej URL linke.

Pri produktových DSA kampaniach je veľmi dôležité, aby bol kvalitný obsah na eshope. Čím kvalitnejší obsah máte, tým lepšie bude fungovať DSA kampaň, lebo vyhľadávač bude mať viac dát a bude lepšie priraďovať hľadané výrazy k produktom na eshope.

Najskôr si krátko povieme o DSA reklamách, následne sa pozrieme na to ako optimalizovať DSA kampane.

1. Ako fungujú DSA reklamy?

Pri DSA reklamách využívate silu vyhľadávača, umelú inteligenciu a spracovanie informácií z cieľových URL stránok. Funguje to tak, že do kampane zadáte vstupné stránky a keď užívateľ hľadá nejaký produkt, tak vyhľadávač (Google alebo Bing) automaticky priradí daný hľadaný výraz k najviac relevantnej URL stránke.

Napríklad ak hľadávate produkt “apple iphone 14”, tak reklamný systém dynamicky vytvorí reklamu práve pre ten produkt a po prekliku sa dostanete na daný produkt na e-shope.

Pri DSA reklamách sa dynamicky tvoria nadpisy podľa cieľovej URL stránky:

Reklama vyzerá relevantne k danému hľadanému výrazu a dostanete sa na daný produkt na e-shope.

2. Hlavné výhody DSA reklám

Medzi hlavné výhody DSA reklám patrí dynamická tvorba reklám podľa obsahu na danej URL adrese a jednoduchá tvorba kampane. To znamená, že reklamný systém automaticky vytvorí relevantnú reklamu pre daný produkt a užívateľ sa po prekliku dostane na daný produkt.

Ďalšou výhodou je jednoduchá tvorba DSA kampane, či už cez Google Ads, Microsoft Ads alebo cez BlueWinston. Cez DSA kampane môžete inzerovať všetky produkty na eshope alebo len určitú skupinu produktov (napríklad najziskovejšie produkty).

3. Tvorba produktových DSA kampaní cez BlueWinston

Cez BlueWinston sa dajú vytvoriť produktové DSA kampane z feedu a to pre Google Ads, ako aj pre Microsoft Ads. Výhoda je napríklad v tom, že inzerujete len produkty a automaticky vylúčite všetky ostatné podstránky na danom e-shope. Pre každý produkt sa vytvorí samostatná reklamná skupina so svojou URL linkou na produkt.

Tiež môžete využiť naše filtre a presnejšie si vybrať ktoré produkty chcete inzerovať. Napríklad podľa ceny, kategórií, značky a podobne. Takto si viete jednoducho upresniť produkty, ktoré chcete inzerovať cez produktovú DSA kampaň.

Na BlueWinston webe si môžete prečítať návod ako vytvoriť ziskové produktové DSA kampane pre Google vyhľadávanie, ako aj pre vyhľadávač Bing.

4. Ako optimalizovať produktové DSA kampane?

Pri DSA kampaniach sa tvoria hľadané výrazy, ktoré sa zbierajú v danom reklamnom účte (Google Ads alebo Microsoft Ads). Tieto výrazy si môžete pozrieť a zoptimalizovať ich. Na nasledujúcom screenshote vidíme nevhodné hľadané výrazy, lebo sú príliš všeobecné k danej reklamnej skupine (k danému produktu).

Optimalizácia hľadaných výrazov spočíta v tom, že môžete málo efektívne výrazy vylúčiť na úrovni reklamnej skupiny alebo na úrovni kampane. To znamená, že aj keď niekto bude hľadať daný výraz, tak sa mu už nezobrazí reklama na daný produkt. Výsledkom bude efektívnejšia DSA kampaň.

5. Manuálna optimalizácia DSA kampane

DSA kampane môžete optimalizovať manuálne, čo znamená, že si pozriete hľadané výrazy a porovnáte ich s názvami reklamných skupín a URL linkami. Manuálna optimalizácia sa odporúča hneď po spustení DSA kampaní, keď môže systém nazbierať pomerne dosť nevhodných hľadaných výrazov.

Pri manuálnej optimalizácii DSA kampaní je potrebné manuálne vylúčiť nevhodné hľadané výrazy a pridať ich ako vylučujúce kľúčové slová.

Čo sa týka vylučujúcich kľúčových slov, môžete ich pridať na úrovni reklamnej skupiny alebo na úrovni kampane.

a) Vylučovanie hľadaných výrazov na úrovni kampane

Ak máte hľadaný výraz, ktorý je príliš všeobecný pre všetky produkty v kampani, tak ho vylúčte na úrovni kampane. To znamená, že ten výraz pridajte v reklamnom účte (Google Ads alebo Microsoft Ads) ako vylučujúce kľúčové slovo pre danú kampaň.

Následne sa nebudú v danej kampani zobrazovať reklamy pre vylúčené kľúčové slová.

b) Vylučovanie hľadaných výrazov na úrovni reklamnej skupiny

Ak máte hľadaný výraz, ktorý je príliš všeobecný pre daný produkt, ale teoreticky by mohol byť vhodný pre iný produkt v kampani, tak ho vylúčte na úrovni reklamnej skupiny (pre daný produkt). Pridajte teda vylučujúce kľúčové slovo do danej reklamnej skupiny.

Následne sa nebudú v danej reklamnej skupine zobrazovať reklamy pre vylúčené kľúčové slová.

Podľa potreby si môžete pridať vylučujúce kľúčové slová do Zoznamu vylučujúcich kľúčových slov a použiť vo viacerých kampaniach.

6. Automatická optimalizácia DSA kampane

DSA kampane môžete optimalizovať aj automaticky, teda pomocou skriptov a pravidiel. V BlueWinstone môžete využiť niekoľko scriptov, ktoré automaticky vylučujú málo efektívne hľadané výrazy.

Ako prvý krok si musíte nastaviť maximálnu cenu za konverziu, či už ako fixnú hodnotu alebo ako % z výslednej ceny produktu. Následne scripty počítajú s danými hodnotami.

V tomto prípade počítajú scripty s 3% z výslednej ceny produktu. Následne si môžete vybrať konkrétne scripty a nastaviť podmienky ako majú scripty pracovať.

V BlueWinstone si môžete nastaviť scripty na automatické pauzovanie málo efektívnych reklamných skupín, ako aj na vylučovanie nevhodnych hľadaných výrazov. Vďaka scriptom sa vám bude kampaň automaticky vylaďovať postupne ako bude mať viac a viac dát.

Záver a zhrnutie

Po spustení DSA kampane je mimoriadne dôležité ju sledovať a priebežne vylučovať nevhodné výrazy na úrovni kampane a reklamných skupín.

Odporúčame, aby ste DSA kampane optimalizovali nielen manuálne, ako aj automaticky cez scripty. Lebo pri manuálnej optimalizácii môžete nájsť nevhodné výrazy ešte skôr ako sa splnia podmienky pre automatické vylúčenie cez scripty.

Ako sme už spomenuli, pri DSA kampaniach je veľmi dôležité mať kvalitný obsah na eshope, teda kvalitné popisy produktov, recenzie, obrázky a ďalšie informácie o produktoch. Tým dáte viac informácií reklamnému systému a presnejšie budú fungovať DSA kampane.

V prípade, že DSA kampane používate dlhodobo a priebežne ich ladíte, tak vám vedia priniesť veľmi pekné výsledky z hľadiska ROAS alebo PNO, zvyčajne medzi 300 až 2000% ROAS.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.