Ako vypočítať Break Even ROAS – Critical ROAS

V dnešnom článku si povieme ako vypočítať Break Even ROAS (Return On Ad Spend) – tiež známy ako Critical ROAS. Tento ukazovateľ pomáha určiť, aký návrat z reklamy je potrebné dosiahnuť, aby boli pokryté všetky náklady a začal sa generovať zisk. Je teda dôležitou úlohou pre každý e-commerce alebo digitálny marketingový tím. Poďme sa pozrieť ako ROAS funguje, nezabudneme na príklady a výpočty. Tiež si vysvetlíme, ako zistíte kedy ste už v ziskovej zóne a čo to znamená.

Čo je to Break Even ROAS?

Break Even ROAS je minimálna hodnota, ktorú musí váš ROAS dosiahnuť, aby ste neboli v strate. To znamená, že pokryje všetky náklady spojené s výrobou, marketingom, predajom produktov ale nedosiahnete žiadny zisk. Svoje kampane môžete skontrolovať na platformách Facebook, TikTok, Snapchat a zistíte tak, či sú ziskové alebo či neprichádzajú o peniaze.

Príklad

Návratnosť vašich nákladov na vyrovnanie je napríklad 1,5.
To znamená, že:

 • ROAS kampane, ktorý je vyšší ako 1,5 predstavuje zisk
 • ROAS kampane, ktorý je nižší ako 1,5 predstavuje stratu
 • ROAS kampane, ktorý je rovný 1,5 prestavuje vyrovnanie

Ako vypočítame Break Even ROAS?

 • Identifikácia všetkých nákladov na produkt – výrobná cena, balenie, doprava, skladovanie atď.
 • Spočítanie všetkých marketingových nákladov – výdavky na reklamu, PPC kampane, sociálne médiá, bannery atď.
 • Použitie vzorca na výpočet Break Even ROAS

Vzorec Break Even ROAS

Grafika a Vzorec Break Even ROAS: ROAS sa rovná výnosy delené náklady.

Po splnení prvých dvoch krokov si pomocou vyššie uvedeného vzorca vypočítame ROAS = hodnota, pri ktorej je kampaň, reklama, sada reklám alebo reklamná skupina zisková.

Na našom BlueWinston blogu máme článok “Ako vypočítať ROAS”. Obsahuje kalkulačku na výpočet ROAS, ktorá vám s výpočtom rýchlo a spolahlivo pomôže.

Príklad

Predstavte si, že predávate tričká, ktorých výrobné náklady sú 10€ za kus. Okrem toho máte výdavky 5€ na reklamu za každý predaný kus. Ako vypočítate Break Even ROAS?

 • Náklady na produkt (COGS) = 10€
 • Náklady na reklamu = 5€

Použijeme vyššie uvedený vzorec:

Break Even ROAS = (10€ + 5€) / 5€ = 15€ / 5€ = 3

Break Even ROAS je 3. Aby sme pokryli všetky svoje náklady a neboli v strate musíte dosiahnuť hodnotu aspoň 3. To znamená, že každé 1€, ktoré vynaložíte na reklamu, musí generovať 3€ v tržbách. Pokryjete tak všetky náklady a nevznikne vám žiadna strata.

Všetko nad daný ROAS je už profitabilné

Pre zistenie, či sa už nachádzame v ziskovej zóne, môžeme použiť jednoduchý vzorec:

Grafika a Profitabilný ROAS príklad, Profitabilný ROAS sa rovná ROAS delené Break Even ROAS a krát 100.

Príklad (nadväzuje na predchádzajúci)

Ak vaša kampaň dosiahne napríklad ROAS 4, ziskovosť vypočítame:

 • Break Even ROAS = 3
 • Aktuálny ROAS = 4

Dosadíme do vzorca:

Profitabilný ROAS (%) = (4 – 3) x 100 = 1 x 100 = 100%

To znamená, že kampaň je 100% profitabilná nad Break Even ROAS. Každé 1€ investované do reklamy generuje dvojnásobok sumy, ktorá je potrebná na pokrytie nákladov.

Ako optimalizovať kampane na základe Break Even ROAS

 • Monitorovanie a analýza aktuálneho ROAS – pravidelné sledovanie kampaní a kontrolovanie, či kampaň dosahuje alebo presahuje Break Even ROAS
 • Optimalizácia reklamných výdavkov – ak je ROAS nižší ako Break Even ROAS, je potrebné zvážiť zníženie nákladov na reklamu alebo hľadať spôsoby ako zvýšiť jej efektivitu
 • Zvýšenie ceny produktu alebo zníženie nákladov na produkt – v prípade, že je Break Even ROAS príliš vysoký, je možné zvážiť zvýšenie cien produktov alebo nájsť spôsoby, ako znížiť výrobné náklady

Critical ROAS

U nás v BlueWinston používame Critical ROAS ako technický názov pre Break Even ROAS. Rovnako ako Break Even ROAS aj Critical ROAS predstavuje minimálnu hodnotu ROAS, pri ktorej sú tržby rovnaké ako náklady – sú “na nule”.

Záver

Pre efektívne riadenie marketingových kampaní je výpočet Break Even ROAS kľúčovým prvkom. Umožňuje presne vedieť, aký návrat z reklamy je potrebný, aby sa pokryli všetky náklady a kampane začali generovať zisk. Dôkladné sledovanie ROAS vedie k lepším finančným výsledkom a udržateľnému rastu podnikania.

Dúfame, že vám tento článok poskytol jasnejší pohľad o tom, ako vypočítať a interpretovať Break Even ROAS. Vysvetlil vám ako možno tento ukazovateľ využiť na zlepšenie vašich marketingových kampaní.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: