Limity pre spend v Microsoft Ads: Ako dosiahnuť optimálne výsledky?

Pri vytváraní úspešných reklamných kampaní je kľúčové správne riadenie rozpočtu a výdavkov. Tak ako sme už minule načrtli tému limitu výdajov v Google Ads, dnes prichádzame s jej pôsobením už však v rámci platformy Microsoft Ads. V tomto článku sa teda pozrieme na limity pre “spend” v Microsoft Ads a spôsoby, ako ich efektívne využiť na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Základný impulzom pochopenia fungovania limitov pre “spend” v MAds je prvotné porozumenie typom budgetov, ktoré pre kampane môžete využiť.

Typy budgetov v Microsoft Ads

V rámci tejto platformy môžete využiť dva typy rozpočtov:

  • denný

  • zdieľaný

Denný rozpočet zabezpečuje, že vaše výdavky budú použité na optimalizovaný výkon vašej jednej kampani vzhľadom na vaše produkty/služby ako aj na ich dostupnosť vo vyhľadávači.

Zdieľaný rozpočet zabezpečuje rovnakú úlohu ako denný, no rozdiel je v tom, že nie je určený len pre jednu kampaň. To znamená, že viacero kampaní využíva tento spoločný budget.

Limity výdajov v Microsoft Ads

Odhliadnuc od toho, aký typ budgetu ste si vybrali, platforma Microsoft Ads bude vždy počítať 2 typy “výdajových limitov”, a to limit mesačného rozpočtu a limit skutočných výdajov za celý mesiac.

Práve preto je dôležité stanoviť si denný limit “spendu”, ktorý vám napomôže rozložiť vaše finančné prostriedky na celý mesiac. Tým sa zabezpečí, že svoj celý rozpočet nevyčerpáte už v prvý deň.

Pri stanovení vášho denného limitu pre “spend” sa musíte zastaviť a položiť si 2 otázky:

  • Koľko kliknutí na reklamu za deň očakávam?

  • Na koľko € si cením jeden klik?

Ich zodpovedaním dospejete k očakávanému limitu výdajov, ktoré ste ochotní použiť na dennú inzerciu kampane.

Príklad:

Povedzme, že očakávate za deň 50 kliknutí, pričom jeden klik oceňujete na 0,20€. To znamená, že váš denný rozpočet bude 100€ (50 x 0,20€). Rovnako tak viete stanoviť, že váš mesačný rozpočet bude 304€ (suma za deň x priemerný počet dní v mesiaci, a teda 100€ x 30,4 dňa).

V prípade, ak sa rozhodnete svoj denný limit v priebehu mesiaca zmeniť, váš nový denný rozpočet sa potom vynásobí počtom dní, ktoré zostávajúcich do uplynutia mesiaca.

Prekročenie limitu výdajov v Microsoft Ads

Je dôležité poznamenať, že váš denný limit je len vami stanovená konečná hodnota a vaše reálne výdavky cenovo variujú. Teda sú raz vyššie, raz nižšie. Tieto odchýlky závisia napríklad aj od rôzneho objemu návštevnosti používateľov počas dní v týždni.

Je potrebné vyzdvihnúť aj fakt, ktorý hovorí o tom, že keď sa vaše peňažné prostriedky plánované investovať do reklamy minú, kampane sa automaticky pozastavia a vo vyhľadávaní sa už nebudú zobrazovať. Môže sa však vyskytnúť aj situácia podvodných klikov. Takéto neplatné kliknutia spôsobené automatickými nástrojmi či robotmi na klikanie však Microsoft Ads očakáva. A preto nielenže udržuje prekročenie “spendu” na menej ako je váš celkový denný limit, ale dokonca pri podozrení na podvod za klik vám automaticky vráti peniaze naspäť do kampane.

Samozrejme ako sme spomínali aj minule v prípade Google Ads, po minutí denného limitu výdavkov do kampani je možné (čo znamená aj jej pozastavenie zobrazovania), vaša kampaň obdrží pár klikov. I keď je tento prípad málo pravdepodobný, platforma Microsoft Ads ho má však tiež ošetrený. A teda v prípade ak výdavky na kampaň prekročia mesačný limit, spoločnosť vám na konci mesiaca preplatí tieto prečerpané finančné prostriedky.

Záver

V rámci efektívneho fungovania Microsoft Ads kampaní je potrebné si dôkladne nastaviť denné, a teda aj mesačné limity pre “spend”. Platforma vám navyše prostredníctvom dôkladného dohliadania na správnu pôsobnosť reklamy zabezpečí, že nezaplatíte viac, ako pôvodne plánujete.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: