Najčastejšie chyby v e-commerce stratégiách

E-commerce stratégia ako súbor plánov, je často označovaná aj ako akčný plán či organizovaný postup, ktorý určuje spôsob, akým firma využíva online prostredie na predaj svojich produktov alebo služieb.

Táto stratégia zahŕňa rôzne aspekty, vrátane marketingu, logistiky, zákazníckeho servisu, platobných možností a mnohých ďalších. Vytvorenie úspešnej e-commerce stratégie vyžaduje zohľadnenie všetkých týchto faktorov a ich prispôsobenie konkrétnym potrebám a cieľom podniku. Tento dynamický proces si totižto vyžaduje neustálu adaptáciu a optimalizáciu, či už vzhľadom na zmeny trhu, či na zmeny v správaní zákazníkov.

Pre koho je e-commerce stratégia určená?

E-commerce stratégia je v súčasnosti nevyhnutná k dosiahnutiu úspechu v rámci podnikania v online priestore. Je preto dobré poznamenať, že správne určená a realizovaná e-commerce stratégia má schopnosť prekonať silu konkurencie a online používateľovi zabezpečiť svojráznu používateľskú skúsenosť.

Keďže používatelia, ako možní potenciálni spotrebitelia, sa stávajú čoraz viac náročnejšími na čo i len upútanie pozornosti, nie to ešte na presvedčenie o kúpe práve vášho produktu. Práve preto je odporúčané realizovať e-commerce stratégiu mnohými rôznymi subjektmi angažujúcimi sa v elektronickom obchode, ako sú napríklad:

 • Podnikatelia a firmy:
  Malé, stredné alebo veľké spoločnosti, ktoré online ponúkajú produkty alebo služby. E-commerce stratégia im pomáha identifikovať ich cieľovú skupinu, optimalizovať ich online prítomnosť a zvýšiť ich online predaje.

 • Značky a výrobcovia:
  Značky a výrobcovia využívajú e-commerce stratégiu na priamy predaj ich výrobkov koncovým zákazníkom alebo na poskytovanie informácií či podpory svojim distribútorom/partnerom.

 • E-shop platformy:
  Spoločnosti, ktoré poskytujú e-commerce platformy a technologické riešenia, potrebujú tiež vypracovať efektívne e-commerce stratégie na prilákanie nových klientov, udržanie existujúcich zákazníkov a zvýšenie ich výkonnosti.

 • Digitálni marketéri:
  Profesionáli v oblasti digitálneho marketingu a reklamy sa zameriavajú na vytváranie a implementáciu e-commerce stratégií či už pre svojich klientov alebo pre svoje vlastné projekty.

 • Spotrebiteľské spravodajské weby a blogeri:
  Títo jednotlivci alebo spoločnosti môžu zarábať na províziách z predaja prostredníctvom svojich webových stránok alebo blogov, pričom potrebujú mať efektívnu e-commerce stratégiu na zvýšenie konverzií.

Vo všeobecnosti je e-commerce stratégia určená pre všetky subjekty zapojené do elektronického obchodu, ktoré majú záujem zlepšiť svoju online pôsobnosť, zvýšiť predaje či zlepšiť práve zákaznícku skúsenosť.

Najčastejšie chyby v e-commerce stratégii

Pri tvorbe e-commerce stratégii môžu vznikať rôzne chyby, ktoré v budúcnosti ovplyvňujú úspech podniku. Je dôležité, aby firmy tieto chyby identifikovali a následne vykonali kroky na ich odstránenie.

Predtým ako však začnete rozvíjať e-commerce stratégiu je veľmi podstatné pozrieť sa na to, ako samotný e-shop funguje aj pomimo marketingu. K pojmu celkové fungovanie môžeme pripísať celkový chod e-shopu, farby či typografiu, obrázky, bannery na e-shope, responzivitu, samotný nákup a mnoho ďalších. Uvedieme si niekoľko základných problémov, s ktorými sa denne stretávame pri tvorbe reklám a komunikácii s e-commerce klientmi:

E-shop na zlej platforme

Správne zvolená platforma predstavuje kľúčový krok v implementácií kvalitnej e-commerce stratégie. V prvom rade je dôležité vykonať jej dôkladný výber a zabezpečiť, že práve vybraná platforma vyhovuje potrebám a cieľom vašej firmy.

Zároveň je nevyhnutné pravidelne revidovať a aktualizovať svoju e-commerce stratégiu, či v prípade potreby zvážiť migráciu na inú platformu s cieľom vyhnúť sa problémom ako sú napríklad:

 • obmedzené funkcie a možnosti platformy

 • nízka výkonnosť a pomalé načítavanie
 • bezpečnostné problémy

 • vysoké náklady na prevádzku

Nesprávne farby e-shopu

Pri tvorbe e-commerce stratégie je dôležité venovať dostatočnú pozornosť výberu farieb a ich kombinácií. Nesprávne zvolené farby môžu mať výrazný vplyv na úspech e-commerce stratégie a výkonnosť e-shopu. Dôsledky tejto chyby môžu byť rôzne, no pre ilustráciu si uvedieme len pár základných ako sú:

 • nízka miera konverzie

 • menší záujem zákazníka o produkt či službu

 • problém s čitateľnosťou textu

 • problém s použiteľnosťou webovej stránky

Je preto potrebné zvážiť nielen psychologický vplyv farieb na používateľa, ale takisto aj zabezpečiť, aby farby zlepšovali užívateľskú skúsenosť a zvýšili interakciu a mieru konverzií. Odporúča sa samozrejme práca s odborníkmi na dizajn, no v zásade platí, že kvalitné webové stránky či e-shopy by mali aplikovať jasne definovanú farebnú schému (najčastejšie zloženú z 3 farieb), ktorá by mala vychádzať z identity značky (brand identity).

Typografia

S ohľadom na úspešnú e-commerce stratégiu je potrebné spomenúť aj faktor typografie, ktorý má v danej problematike významné miesto. V prvom rade ide o vhodnosť zvoleného fontu písma (z pohľadu veľkosti či typu), ktorý vplýva na vnímanie značky používateľom webu. Adekvátnosť fontu sa určuje na základe troch parametrov (čitateľnosť, zrozumiteľnosť a kontext), ktoré je nutné pri jeho výbere a použití zohľadňovať.

Ďalší prvok predstavuje veľkosť nadpisov, ktorá je pre veľmi významná aj pre SEO. Najjednoduchší na čítanie a zároveň najobľúbenejší je nadpis H1, ktorý je odporúčané používať na všetkých podstránkach. K H1, ako tomu najdôležitejšiemu nadpisu, sa radí aj nadpis H2, i keď je samozrejme vhodné a dobré používať aj nadpisy H3-H6.

Takisto nemožno zabudnúť ani na farbu textu a pozadia. Vzhľadom na parameter čitateľnosti sa požaduje, aby boli dané prvky v prijateľnom kontraste, čo najčastejšie zastrešuje príklad tmavého textu na svetlom pozadí. Totižto nesprávna typografia môže ovplyvniť vaše podnikanie rôznymi spôsobmi, medzi ktoré zahŕňame napríklad:

 • nesprávne interpretácie informácií
 • nízka čitateľnosť
 • nízka dôveryhodnosť či profesionálny dojem
 • nesprávne SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)

Je teda dôležité venovať pozornosť detailom a zabezpečiť, aby bola typografia starostlivo navrhnutá a implementovaná.

Obrázky a bannery na e-shope

Obrázky a bannery predstavujú významnú súčasť e-commerce strategií, s ktorými sa spájajú mnohé rozmery zákazníckej skúsenosti a úspechu podnikania. Ich kvalita a efektivita môžu mať výrazný vplyv na to, ako zákazníci vnímajú vašu značku a produkty.

Prvým kľúčovým aspektom je kvalita fotografií. Zákazníci očakávajú, že si môžu detailne pozrieť produkty, ktoré kupujú. Práve preto je nevyhnutné mať kvalitné, vysoko rozlíšené fotografie v jednotnom vizuálnom štýle a zároveň v súlade s brandovou identitou, ktoré zaistia konzistentný vizuálny dojem a dôveru u zákazníkov.

Nepostrádateľný je aj dizajn bannerov na e-shope, ktorý by mal byť atraktívny a schopný zreteľne komunikovať aktuálne akcie, zľavy alebo novinky. Kvalitný dizajn môže zvýšiť záujem zákazníkov a povzbudiť ich k preskúmaniu produktovej ponuky.

Z pohľadu obsahu bannerov je žiadané presadzovať ich relevantnosť, úzku spojitosť s produktami, akciami alebo udalosťami, ktoré sú predmetom záujmu používateľov. Všetky tieto uvedené prvky v nesprávnom prevedení majú nepriaznivú silu zvýšiť mieru okamžitého opustenia webu (bounce rate) potenciálnymi zákazníkmi. Totižto, chyby v obrázkoch a banneroch predstavujú v e-commerce stratégiách značné problémy ako napríklad:

 • nesprávna reprezentácia produktu
 • nízka miera konverzií
 • znižovanie dôveryhodnosti značky

 • zhoršená užívateľská skúsenosť

Koniec koncov, je nevyhnutné testovať a analyzovať účinnosť obrázkov a bannerov s vyhliadkou optimalizovania ich výkonu a dosiahnutia lepších výsledkov. Efektívne využitie obrázkov a bannerov môže mať pozitívny vplyv na úspech e-commerce stratégie, a preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť ich kvalite, dizajnu a relevantnosti pre možných zákazníkov.

Neresponzívny web

V rámci e-commerce stratégie je kľúčové zabezpečiť, aby bol web optimalizovaný pre responzívny dizajn, a tým poskytoval konzistentnú a použiteľnú skúsenosť pre užívateľov na všetkých zariadeniach.

To môže nielen zvýšiť mieru konverzií, ale aj zlepšiť užívateľskú spokojnosť či posilniť dôveru zákazníkov voči značke. Chyby v responzívnom dizajne webových stránok môžu mať vážne dôsledky na úspech či výkonnosť e-shopu. Niektoré z dôsledkov týchto chýb môžu zahŕňať napríklad:

 • strata zákazníkov (dôvery zákazníkov)
 • strata príležitosti na zvýšenie miery konverzie
 • zhoršená viditeľnosť vo vyhľadávačoch
 • zhoršená užívateľská skúsenosť

Dôležitým aspektom pri implikácií responzívneho dizajnu je pohodlnosť pri prezeraní stránky používateľom vzhľadom na efektívne dosiahnutie stanovených cieľov. Navyše aj samotný Google preferuje webové stránky s osvojeným responzívnym dizajnom, ktorým zároveň pripisuje kredit vo forme prvotných pozícií v Google vyhľadávaní.

Chyby nákupného košíka

Chyby v návrhu nákupného košíka na e-shope môžu mať značný vplyv na užívateľskú skúsenosť a mieru konverzií. Niektoré z najčastejších chýb, s ktorými sa denne stretávame sú:

 • priveľa krokov = zložitý nákupný proces
 • neschopnosť upravovať/odstrániť položky v košíku
 • neprehľadné/skryté náklady a poplatky
 • obmedzené možnosti platby

Tieto chyby môžu mať negatívny vplyv na užívateľskú skúsenosť a konverziu na e-shope. Je preto v záujme predajcu pravidelne testovať a optimalizovať nákupný proces na základe spätných väzieb či analytických údajov s cieľom minimalizovania týchto chýb a zlepšenia celkovej efektívnosti e-commerce stratégie.

Doprava

Dôležitým prvkom v e-commerce stratégií je samozrejme aj proces dopravy, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje dojem u zákazníka. Príjemná zákaznícka skúsenosť s dopravou zaručuje príležitosť opakovaných nákupov či zvýšenie priemernej hodnoty objednávky. Všeobecne sa odporúča ponúkať viaceré možnosti dopravy (expresná, štandardná…), ako aj viaceré možnosti platby, ktoré práve príležitosťou voľby zvyšujú páčivosť e-shopu v očiach zákazníka.

Dôraz je takisto potrebné klásť aj na partnera dopravy, udržiavanie komunikácie so zákazníkom, a čo je hlavné, na dĺžku trvania tohto procesu. Čas doručenia balíka je z pohľadu zákazníckej spokojnosti s e-shopom kľúčový, pretože práve on sa v značnom rozmere podieľa na zvýšení jeho zákazníckej dôvery. Nemálo e-shopov má v rámci procesu dopravy množstvo chýb ako napríklad:

 • vysoké náklady na dopravu
 • nedostatočné sledovanie objednávok
 • stratené alebo poškodené zásielky

 • problémy s medzinárodnými zásielkami

V zmysle efektívnosti je teda dôležité venovať dostatočnú pozornosť správnemu nastaveniu a riadeniu dopravy, čo zahŕňa optimalizáciu nákladov, zlepšenie dodacích termínov, poskytovanie transparentných sledovacích informácií pre zákazníkov a zabezpečenie efektívnych procesov pre medzinárodné objednávky.

Záver

I keď je zrejmé, že téma “e-commerce stratégie” vo všeobecnosti nespadá do našich profilových tém, v záujme profitu súčasných e-shopov je potrebné ju spomenúť. Vzhľadom na fakt vzniku množstva e-shopov nevenujúcich dostatočnú pozornosť svojim online stratégiám, je samozrejmé očakávať nielen ich poškodený profit, zaťažený marketing či premrhaný čas ich marketérov, ale dokonca aj klesajúci predaj ich produktov. A to všetko z dôvodu nie zlého samotného produktu, ale práve z dôvodu nesprávne zastrešenej e-commerce stratégie a marketingového plánu.

V rámci dnešnej témy sme si uviedli samé začiatky procesu tvorby e-commerce stratégie a len niektoré z možných chýb, no radi vám aj naďalej túto problematiku budeme postupne približovať, práve s vidinou vášho každodenného profitu v rámci online podnikania.

Daný článok “Ecommerce stratégie” je preto, len úvodom a jedným z mnohých v sérií článkov, v ktorých sa budeme podrobnejšie venovať obdobnej problematike. Práve preto pre obdržanie viacerých informácií, či už na túto alebo inú tému, sledujte náš web Bluewinston.sk.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: