Najčastejšie chyby v e-commerce stratégiách

E-commerce stratégia ako súbor plánov, je často označovaná aj ako akčný plán či organizovaný postup, ktorý určuje spôsob, akým firma využíva online prostredie na predaj svojich produktov alebo služieb. Táto stratégia zahŕňa rôzne aspekty, vrátane marketingu, logistiky, zákazníckeho servisu, platobných možností a mnohých ďalších. Vytvorenie úspešnej e-commerce stratégie vyžaduje zohľadnenie všetkých týchto faktorov

Zmeny pre bidding stratégie – maximalizovať konverzie a maximalizovať hodnotu konverzií

Na základe oznámenia v apríli tohto roku, Google pristupuje k zmenám pre automatizované bidding stratégie. Tým chce dosiahnuť sprehľadnenie bidding stratégií. Doterajšie bidding stratégie Cieľová cena za akvizíciu (target CPA) a Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (target ROAS) sa budú dať používať aj ďalej, ale zároveň budú aj súčasťou aktualizovaných bidding stratégií Maximalizovať konverzie a

Zmeny v Google Ads: Menej viditeľných vyhľadávacích výrazov v reporte

1. septembra spoločnosť Google v krátkosti oznámila, že v prehľade hľadaných výrazov (search terms) v Google Ads bude odteraz zobrazovať iba hľadané výrazy, ktoré dosiahnu určitý limit. Jednoduchšie povedané, inzerenti budú mať znížený prehľad o tom, ktoré vyhľadávacie dotazy spúšťajú ich reklamy, a to aj v prípade, že dôjde ku kliknutiu alebo konverzii. Toto obmedzenie

Ako ľudia používajú Google vyhľadávanie?

Zamýšľali ste sa nad tým, ako ľudia používajú Google vyhľadávanie? SEO špecialista Brian Dean zanalyzoval 1801 používateľov Google a tým nám prezradil odpoveď na túto otázku. K akým odhaleniam viedol tento výskum? Používatelia Google používajú návrhy automatického dopĺňania 23% času Keď ľudia hľadali niečo informačné či miestne, ukázalo sa, že