Zmeny pre bidding stratégie – maximalizovať konverzie a maximalizovať hodnotu konverzií

Na základe oznámenia v apríli tohto roku, Google pristupuje k zmenám pre automatizované bidding stratégie. Tým chce dosiahnuť sprehľadnenie bidding stratégií. Doterajšie bidding stratégie Cieľová cena za akvizíciu (target CPA) a Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (target ROAS) sa budú dať používať aj ďalej, ale zároveň budú aj súčasťou aktualizovaných bidding stratégií Maximalizovať konverzie a

Zmeny v Google Ads: Menej viditeľných vyhľadávacích výrazov v reporte

1. septembra spoločnosť Google v krátkosti oznámila, že v prehľade hľadaných výrazov (search terms) v Google Ads bude odteraz zobrazovať iba hľadané výrazy, ktoré dosiahnu určitý limit. Jednoduchšie povedané, inzerenti budú mať znížený prehľad o tom, ktoré vyhľadávacie dotazy spúšťajú ich reklamy, a to aj v prípade, že dôjde ku kliknutiu alebo konverzii. Toto obmedzenie

Ako ľudia používajú Google vyhľadávanie?

Zamýšľali ste sa nad tým, ako ľudia používajú Google vyhľadávanie? SEO špecialista Brian Dean zanalyzoval 1801 používateľov Google a tým nám prezradil odpoveď na túto otázku. K akým odhaleniam viedol tento výskum? Používatelia Google používajú návrhy automatického dopĺňania 23% času Keď ľudia hľadali niečo informačné či miestne, ukázalo sa, že