Zmeny pre bidding stratégie – maximalizovať konverzie a maximalizovať hodnotu konverzií

Na základe oznámenia v apríli tohto roku, Google pristupuje k zmenám pre automatizované bidding stratégie. Tým chce dosiahnuť sprehľadnenie bidding stratégií.

Doterajšie bidding stratégie Cieľová cena za akvizíciu (target CPA) a Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (target ROAS) sa budú dať používať aj ďalej, ale zároveň budú aj súčasťou aktualizovaných bidding stratégií Maximalizovať konverzie a Maximalizovať hodnotu konverzií. Podobne ako to už funguje pri Smart Shopping kampaniach, kde sa dá použiť bidding stratégia Maximalizovať konverzie pri cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (target ROAS).

Pre lepšie znázornenie ako sa menia bidding stratégie pripravil Google nasledovnú tabuľku:

Cieľ výkonnosti Aktuálna stratégia ponúk Aktualizovaná stratégia ponúk
Maximalizácia konverzií pri nastavenom rozpočte Maximalizácia konverzií Maximalizácia konverzií
• Nepovinná cieľová CZA
Maximalizácia konverzií pri cieľovej CZA Cieľová CZA
Maximalizácia hodnoty konverzií pri nastavenom rozpočte Maximalizácia hodnoty konverzií Maximalizácia hodnoty konverzií
• Nepovinné cieľové ROAS
Maximalizácia hodnoty konverzií pri nastavenom rozpočte Cieľové ROAS

Ku koncu roka 2021 sa budú dať pri tvorbe kampaní vybrať už len tieto bidding stratégie:

  • Maximalizácia konverzií (s nepovinnou cieľovou CPA)
  • Maximalizácia hodnoty konverzií (s nepovinným cieľovým ROAS)

Pri nastavení nepovinných cieľov budú inteligentné ponuky vykonávať optimalizáciu vzhľadom na dané ciele, teda na určenú cieľovú cenu za akvizíciu (target CPA) alebo na určenú návratnosť investícií do reklamy (target ROAS).

Ak si nenastavíte ciele v daných bidding stratégiách (teda v bidding stratégiách Maximalizovať konverzie a Maximalizovať hodnotu konverzií), tak budú fungovať rovnako ako doteraz, teda maximalizovať počet konverzií (bez ohľadu na cenu za 1 konverziu) alebo maximalizovať počet konverzií (bez ohľadu na hodnotu konverzií).

Ako budú fungovať aktualizované bidding stratégie?

Pokiaľ použijete nové ciele v aktualizovaných bidding stratégiách Maximalizovať konverzie, resp. Maximalizovať hodnotu konverzií, tak bidding stratégie budú fungovať nasledovne:

Maximalizácia konverzií pomocou cieľovej ceny za akvizíciu

  • Google ads bude automaticky nastavovať bidy tak, aby sa pri nastavenej cene za 1 akvizíciu (CPA) získalo čo najviac konverzií
  • Kampaň sa optimalizuje tak, aby sa dosiahol daný cieľ priemerne pre každú konverziu, teda niektoré konverzie môžu mať nižšiu cenu za akvizíciu a niektoré vyššiu ako je cieľová suma
  • Príklad: ak si nastavíme cieľovú cenu za akvizíciu napr. 10 €, tak náklady na získanie konverzií môžu byť napr. 8 €, 12 €, 10 €, 11 €, 9 €, teda v priemere 10 € za 1 objednávku

Maximalizácia hodnoty konverzií pomocou cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu

  • Google Ads bude automaticky nastavovať bidy tak, aby pri nastavenej cieľovej sume dosiahol čo najvyššiu možnú hodnotu konverzie a zároveň cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)
  • Niektoré konverzie môžu mať teda vyššiu alebo nižšiu návratnosť ako je cieľová návratnosť (cieľové ROAS)
  • Cieľové ROAS predstavuje priemernú cieľovú hodnotu konverzie, ktoré chcete získať za každé euro minuté ako kredit v Google Ads, teda napr. ak miniete 100 € a chcete mať objednávky v hodnote 500 €, tak cieľové ROAS je 500%

Na začiatku roku 2022 prebehne aj automatická zmena, teda zmena zo starších bidding stratégií na nové, teda nasledovne:

  • Bidding stratégia Cieľová cena za akvizíciu (target CPA) => automaticky sa zmení na bidding stratégiu Maximalizácia konverzií
  • Bidding stratégia Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (target ROAS) => automaticky sa zmení na bidding stratégiu Maximalizácia hodnoty konverzií

Viac o fungovaní aktualizovaných bidding stratégií Maximalizovať konverzie a Maximalizovať hodnotu konverzií si môžete prečítať tu.

Odporúčanie: Keď spustíte nové BlueWinston kampane, odporúčali by sme začať s manuálnou bidding stratégiou a následne použiť buď bidding stratégiu Maximalizovať konverzie alebo Maximalizovať hodnotu konverzií. A keď budú k dispozícii aj ciele (cieľová CPA, cieľové ROAS), tak doplniť do vybranej bidding stratégie aj konkrétny cieľ.

Ak už máte niektoré BlueWinston kampane spustené dlhšiu dobu, odporúčame prejsť na bidding stratégie Maximalizovať konverzie alebo Maximalizovať hodnotu konverzií a keď to bude možné, tak k nim doplniť aj ciele.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.