Zmeny v Google Ads: Menej viditeľných vyhľadávacích výrazov v reporte

1. septembra spoločnosť Google v krátkosti oznámila, že v prehľade hľadaných výrazov (search terms) v Google Ads bude odteraz zobrazovať iba hľadané výrazy, ktoré dosiahnu určitý limit. Jednoduchšie povedané, inzerenti budú mať znížený prehľad o tom, ktoré vyhľadávacie dotazy spúšťajú ich reklamy, a to aj v prípade, že dôjde ku kliknutiu alebo konverzii.

Toto obmedzenie v reklamných kampaniach vyvolalo okamžité znepokojenie medzi inzerentmi a agentúrami, ktoré sa pri optimalizácii svojej výkonnosti v Google Ads spoliehajú na štatistické údaje zo search term reportov.

search term reporty

S cieľom zachovať naše štandardy ochrany súkromia a posilniť ochranu údajov používateľov sme vykonali zmeny v prehľade hľadaných výrazov tak, aby obsahovali iba výrazy, ktoré vyhľadáva významný (signifikantný) počet používateľov. Pokračujeme v investovaní do nových a efektívnych spôsobov zdieľania poznatkov, ktoré inzerentom umožňujú prijímať kritické obchodné rozhodnutia.

Hovorca spoločnosti Google, Spoločnosť Google

Google zatiaľ nevysvetlil bližšie pojem „významný počet“, čo ponecháva momentálne inzerentov a agentúry v neistote. Ide hlavne o long-tail kľúčové slová s ktorými pracuje aj nástroj Bluewinston. Tieto keywordy majú často menší objem vyhľadávania a menšiu konkurenciu ako bežné hľadané výrazy, čiže nedostatok informácií o konverziách môže spôsobiť, že optimalizácia jednotlivých kampaní bude obtiažna.

Účel tohto opatrenia môže spočívať v zabránení prístupu k akýmkoľvek informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb, ktoré môžu používatelia zahrnúť do svojich vyhľadávacích dopytov. Ochrana súkromia používateľov má samozrejme zmysel, otázne je či je toto najoptimálnejšie riešenie, keďže existujú tisíce low-volume dotazov s nulovým rizikom porušenia ochrany súkromia.

Momentálne je v search term prehľade vidieť hľadané výrazy od jedného zobrazenia alebo jedného kliknutia (príp. kombinácia oboch). Takže táto zmena sa určite dotkne týchto single impresií a preklikov. Otázkou zostáva kde bude hranica resp. threshold pre zobrazovanie search termov v reportoch.

Odpoveď sa dozvieme pravdepodobne v najbližších mesiacoch, pretože “tlak” zo strany freelancerov a agentúr narastá.

Zmena v reporte by mohla inzerentov postaviť do nepriaznivej situácie. Nebudú schopní správne aktualizovať zoznam negatívnych kľúčových slov a nebudú sa môcť spoliehať na analytiku low-volume kľúčových slov. Bez týchto údajov stratia PPC špecialisti veľmi dôležitý nástroj, ktorý potrebujú na optimalizáciu kampaní a nastavenie rozpočtu pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Inzerenti budú musieť začať používať presnejšie variácie presnej zhody, aby sa zaistilo, že sa zobrazia pri najrelevantnejších dotazoch.

Ako PPC špecialisti reagujú na zmenu

V PPC komunite sa takmer okamžite rozbehla búrlivá debata a sociálne siete zaplavili väčšinou negatívne názory na pripravovanú zmenu.

Najviac rezonujú nasledovné statusy:

  • V Google Ads by sa nemali obmedzovať žiadne údaje, ktoré inzerenti používajú na optimalizáciu svojej kampane.
  • Menej dát = viac zbytočných výdavkov na reklamu
  • Ubližuje inzerentom v konkurenčných odvetviach, ktoré platia vysoké náklady za každé kliknutie (5,10, 20€,…)
  • Ak je hlavným záujmom ochrana osobných údajov, treba umožniť inzerentom exportovať všetky hľadané výrazy spolu so štatistikami.

Aj keď túto zmenu spoločnosť Google ohlásila ako spôsob zachovania si vlastných štandardov ochrany súkromia a posilnenia ochrany údajov používateľov, mnoho inzerentov to považuje za strategický a nie príliš férový krok zo strany spoločnosti Google.

Digitálna agentúra Seer preskúmala počiatočný dopad tejto zmeny a vypočítala, že Google Ads teraz skrýva hľadané výrazy pre 28-30% z rozpočtu plateného vyhľadávania a odstraňuje viditeľnosť search termov s preklikom o 20,4%.

To znamená, že za každých 100.000 dolárov, vyspendovaných v Google Ads, získate údaje o hľadaných výrazoch vo výške 71.000$ t.j. o výrazoch ktoré minuli 29.000$ už žiadne údaje mať nebudete.

viditeľnosť hľadaného výrazu

Z pohľadu preklikov – pri 100 000 kliknutí, sa zobrazia údaje o hľadaných výrazoch len pri 77 900 týchto kliknutí.

viditeľnosť hľadaného výrazu

Tweet ktorý medzi prvými najviac zarezonoval v PPC komunite je od špecialistu Collina Slattera z New Yorku:

tweet PPC specialista

Ako optimalizovať stratu hľadaných výrazov?

Pokračujte v optimalizácii ► skontrolujte si skóre optimalizácie svojej kampane a pokúste sa riadiť odporúčaniami spoločnosti Google

Spustením dynamických reklám vo vyhľadávaní nájdete nové kľúčové slová ► hrajte sa dynamickými reklamami vo vyhľadávaní. Týmto spôsobom môžete pre svoju kampaň získať ešte viac kľúčových slov

Použite inteligentné ponuky na optimalizáciu pre „skryté“ hľadané výrazy ► týmto spôsobom Google nastaví nižšie cenové ponuky pre hľadané výrazy, ktoré nevidíte, ale sú pre vás irelevantné

Používajte hľadané výrazy, ktoré sú dôležité pre Google. Hľadané výrazy sú síce limitované, ale nie sú vylúčené z vášho účtu Google Ads, takže nezabudnite, že stále existujú!

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre BlueWinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a inteligentných kampaní v Nákupoch vo Vyhľadávaní Google.