Nový typ BlueWinston kampaní: Performance Max kampane v Microsoft Ads

Microsoft Ads je vo väčšine krajín EÚ úplne nová platforma, na ktorú si inzerenti ešte len zvykajú. Väčšinu reklamného trhu si drží spoločnosť Google a Microsoft neustále rastie. Ako všetci vieme, v súčasnosti je najvýkonnejším typom kampane v službe Google Ads Performance Max, ale Microsoft Ads ju zatiaľ nemá široko dostupnú. Tento typ kampaní je stále vo vývoji a v beta verzii, existuje však riešenie ako spustiť Performance Max aj v službe Microsoft Ads.

Ako Microsoft Channel Partner sme mali možnosť integrovať reklamy P. Max do nášho automatizačného nástroja BlueWinston, čoho sme sa, samozrejme, chopili. Vďaka tomu sme do inzercie Microsoft Ads priniesli nielen Produktové textové kampane, Skupinové textové kampane, ako aj Performance Max reklamy.

Čo to pre vás znamená? Teraz môžete jednoducho vytvárať všetky kampane, ktoré BlueWinston ponúka pre Google aj Microsoft Ads. Najlepšie je, že proces vytvárania je takmer úplne rovnaký!

V oboch prípadoch vám BlueWinston dáva navyše funkcie, ktoré v Google Ads alebo v Microsoft Ads nenájdete. Napríklad pokročilé filtrovanie produktov, vytváranie Skupín podkladov, optimalizačné scripty a podobne. Výsledkom je často vyšší výkon kampaní ako keby ste si ich vytvorili cez Google Ads alebo Microsoft Ads.

Aké sú rozdiely medzi PMax kampaňami cez Google Ads a Microsoft Ads?

Najskôr si povieme v čom sú rovnaké PMax kampane pre Google Ads a Microsoft Ads. Tieto kampane inzerujú produkty cez Shopping reklamy (Google vyhľadávanie / Bing), ako aj naprieč celými inzertnými sieťami Google a Microsoft.

Rozdiely sú v tom, akú štruktúru majú Performance Max kampane v Google Ads a v Microsoft Ads. Ide napríklad o rozdielne formáty pre obrázky, rozdielne podmienky pre texty a podobne.

Rozdiely popisuje nasledujúca tabuľka:

Google Ads Microsoft Ads
Obrázky obdĺžnik, štvorec, portrét obdĺžnik, štvorec
Videá do 5 youtube videí žiadne
Nadpisy od 3 do 5 od 3 do 15
Popisy Prvý popis max 60 znakov, ostatné max 90 znakov Všetky popisy max 90 znakov
Obchodný názov povinný dobrovoľný
Výzva na akciu 18 položiek 91 položiek
Počet produktov v Skupine podkladov max 998 filtrovaných IDs (produktov) max 19998 filtrovaných IDs (produktov)
Počet skupín podkladov max 100 max 100

Čo to pre vás znamená?

Tieto rozdiely pre vás znamenajú mierne rozličnú štruktúru v Performance Max kampaniach v Google Ads a Microsoft Ads. Napríklad v PMax kampani pre Google môžete použiť aj Youtube videá, pre MS Ads PMax kampane to nie je možné. Ďalší rozdiel je v textoch a to pri nadpisoch aj popisoch.

Najdôležitejší rozdiel je rozdelenie produktov do Skupín podkladov – pri Google PMax kampaniach sa do každej Skupiny podkladov dostane maximálne 998 produktov a teda pri väčších kampaniach sa vytvorí viacero Skupín podkladov. Pri MS Ads PMax kampaniach sa do jednej Skupiny podkladov zmestí maximálne 19998 produktov.

V praxi to znamená, že pri Google PMax kampaniach odporúčame deliť produkty do menších Skupín podkladov, kým pri Microsoft PMax kampaniach môžete dať do jednej Skupiny podkladov takmer 20 000 produktov.

Záver a zhrnutie

Microsoft Ads je rastúca platforma, ktorá si pomerne rýchlo získava popularitu. Ak chcete zvýšiť svoj online predaj, mali by ste zvážiť spustenie aspoň kampane P.Max v službe Microsoft Ads. Takto môžete otestovať, či vaše publikum používa vyhľadávač Bing. Ak áno a začnete získavať tržby, môžete kampane P.Max doplniť našimi ďalšími typmi, ako sú Produktové textové reklamy, kampane DSA alebo Skupinové textové reklamy.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.