Produktové kampane v Google vyhľadávaní

BlueWinston.com je webová služba a nástroj na automatizáciu produktových reklám. Primárne umožňuje vytváranie a jednoduchú administráciu produktových a skupinových kampaní pre Google Ads. Cez BlueWinston sa vytvárajú textové reklamy a kľúčové slová pre konkrétne produkty na vašom eshope. BlueWinston je teda váš osobný manažér, ktorý automaticky vytvára reklamy pre všetky alebo vybrané produkty na vašom eshope. Je úplne jedno, či si vyberiete do kampane päť alebo päť tisíc produktov z vášho eshopu. Blue Winston bude posielať pripravené rekamy do vášho Google Ads účtu. Odtiaľ sa budú zobrazovať vašim zákazníkom ako platená inzercia v Google vyhľadávaní.

Prečo sa zamerať na Produktové kampane?

Výhoda práce s longtail kľúčovými slovami (napríklad BEKO RCSA 330 K31PT) je fakt, že užívateľ vloží do vyhľadávania takýto výraz práve v momente, keď uvažuje o kúpe tohto produktu, teda daného typu, s konkrétnou farbou, dokonca veľkosťou. V priemere, produktovo orientované kampane majú 3-7% mieru konverzie. V niektorých prípadoch sme dosiahli dokonca 30% mieru konverzie! V prípade longtail kľúčových slov, konkurencia je omnoho menšia, lebo konkrétne výrazy sú časti veľmi špecifické a to je aj dôvod, preto sú náklady na inzerciu nižšie.

Konkrétna URL linka vytvorená v Blue Winstone nevedie užívateľa na kategóriu na eshope, ako sa to deje v prípade bežnej inzercie na kategorie, ale užívateľ sa dostane priamo na konkrétny hľadaný produkt. Užívatelia môžu teda kúpiť daný produkt okamžite, čo znižuje riziko odchodu užívateľa bez objednávky.

Predstavme si, že máme 905 produktov v kampani zo segmentu Práčky

Screenshot_84_4652db4b725d49f7ad988001e3f64196

Samostatne stojaca chladnička BEKO CSA 365 KD0X s mrazničkou

38_0d63535dc0134606a85f3676e99f02cb

BEKO RCSA 330 K31PT + 5 rokov záruka

No.1 – Produktové kampane s textovými reklamami cielené na konkrétne produkty

Výkonnostné produktové kampane sú vysoko cielené textové reklamy v Google vyhľadávaní, ktoré pracujú s longtail kľúčovými slovami. Tu si môžte prečítať viac o výhodách longtail kľúčových slov. Jediný „problém“ je fakt, že produktové longtail kľúčové slová majú často status „nízky objem vyhľadávania“, s čím si ostatné konkurenčné nástroje nevedia celkom dobre poradiť, ako budeme vidieť na príklade nižšie.

Produktovo cielené textové reklamy v Google vyhľadávaní

Aby sme úspešne doručili produktové textové reklamy, ako vidíte nižšie -> musíte vytvoriť unikátne longtail kľúčové slová pre produkty. Ukážeme vám hlavné rozdiely a preto používať náš nástroj pre vytváranie produktových longtail kľúčových slov a nemíňať zbytočne peniaze za iné menej výkonné nástroje!

Searching for BEKO CSA 365 KD0X in Google

text-ad-for-beko-specific-fridge

Svetovo unikátna Metóda skracovania pre automatické hľadanie nových kľúčových slov

Vďaka metóde skracovania, Blue Winston automaticky nájde vhodné produktové longtail kľúčové slová. Veľmi dôležité je aj to, že všetky vytvorené kľúčové slová sú unikátne pre daný špecifický produkt. Keď Blue Winston nájde, že niektoré frázy obsahujú viac ako 1 produkt v XML feede (sú vhodné pre viac ako 1 produkt), nevytvorí tieto kľúčové slová v produktovej kampani, ako to robia konkurenčné nástroje, ktoré majú často duplicity pri vytváraní kľúčových slov cez metódu skladania tagov.

Produktové longtail kľúčové slová vytvorené cez Metódu skracovania

Samostatne stojaca chladnička BEKO CSA 365 KD0X s mrazničkou

Ukázať vytvorené longtail kľúčové slová

Všetky vytvorené kľúčové slová pre tento produkt (Reklamnú skupinu)

+samostatne +stojaca +chladnička +BEKO +CSA +365 +KD0X +s +mrazničkou
+samostatne +stojaca +chladnička +BEKO +CSA +365 +KD0X +s +mrazničkou
+samostatne +stojaca +chladnička +BEKO +CSA +365 +KD0X +s +mrazničkou
+samostatne +stojaca +chladnička
 +BEKO +CSA +365 +KD0X +s +mrazničkou

Vďaka Blue Winstonu sme získali eligible kľúčové slovo
+BEKO +CSA +365 +KD0X

BEKO RCSA 330 K31PT + 5 rokov záruka

Ukázať vytvorené longtail kľúčové slová

Všetky vytvorené kľúčové slová pre tento produkt (Reklamnú skupinu)

+BEKO +RCSA +330 +K31PT +5 +rokov +záruka
+BEKO +RCSA +330 +K31PT +5 +rokov +záruka
+BEKO +RCSA +330 +K31PT +5 +rokov +záruka
+BEKO +RCSA +330 +K31PT +5 +rokov +záruka

Vďaka Blue Winstonu sme získali eligible kľúčové slovo
+BEKO +RCSA +330 +K31PT

0
Produkty s eligible kľúčovými slovami
0
Celkový počet produktov v kampani
0
Produkty s kľúčovými slovami, kde je nízky objem vyhľadávania
Takmer všetky produkty majú eligible kľúčové slová! 99%

Pozrieť viac o metóde skracovania a metóde Per-partes – obidve vyvinuté Blue Winstonom

BluWinston funkcie, notebook so stĺpcovým grafom

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

CEO v spoločnosti BlueWinston. V elektronickom obchode pracujem viac ako 6 rokov. Neustále pracujem na tom, aby som náš tím posúval vpred a dosahoval vopred stanovené ciele.