Google skripty orientované na maržu pre Produktové Textové Reklamy a Smart Shopping

V rámci novej aktualizácie nástroja BlueWinston vám prinášame niekoľko nových funkcií, ktoré zjednodušia vaše fungovanie a funkčnosť BlueWinstonu:

1. Script pre vylučovanie slabo výkonných kľúčových slov, založený na marži z Celkovej hodnoty konverzií

Nástroj BlueWinston pracuje s novou premennou! Používa sa v scriptoch a ide o maržu z celkovej hodnoty objednávok, ktorá sa vypočíta nasledovne:

Marža z celkovej hodnoty objednávok = Celková hodnota objednávok X marža / 100

Príklad:
Celková hodnota objednávok = 5000 €
Marža = 20 (20%)
Výpočet = 5000 € x 20 / 100 = 1000

Ide o podobnú hodnotu ako ROAS (ktorá sa používa v bidding stratégii cieľové ROAS). Tu si môžete prečítať ako vypočítať ROAS.

Tento script počíta s vypočítanou maxCPA pre každé kľúčové slovo a vylučuje kľúčové slová, ktoré mali náklady vyššie ako marža z celkovej hodnoty konverzií a zároveň vyššie ako 1,2 násobok maxCPA. Vylúčenie kľúčových slov znamená vytvorenie vylučujúceho kľúčového slova v presnej zhode.

Výhoda tohto scriptu je v tom, že automaticky vylučuje neefektívne kľúčové slová, čo výrazne pomáha pri automatickej optimalizácii kampane. Zvyšuje sa aj efektívnosť kampane (napr. lepšie ROAS)

Script pre pozastavovanie slabo výkonných produktov, založený na marži z celkovej hodnoty konverzií

Tento script automaticky pozastavuje produkt, ktorého CPA je vyššia ako marža z celkovej hodnoty konverzií a je to viac ako 1,2 násobok maxCPA.

Výhoda tohto scriptu je v tom, že automaticky pozastavuje neefektívne produkty, čo výrazne pomáha pri automatickej optimalizácii kampane. Týmto sa zvyšuje efektívnosť kampane (napr. lepšie ROAS)

Ako pracujú tieto scripty?

BlueWinston vylúči kľúčové slovo (v produktovej alebo skupinovej textovej kampani). Toto kľúčové slovo sa pridá v presnej zhode do vylučujúcich kľúčových slov a zostane tam.

V shopping kampaniach nástroj BlueWinston pozastavuje produkty trochu inak. Vždy keď prebieha update kampaní a výsledkom scriptu je pozastavenie produktu, tak je produkt pozastavený v Google Ads.

Vaše produkty môžete opäť používať v kampaniach a to tým spôsobom, že vypnete script v Shopping kampani alebo zmenou hodnoty v scripte. Napríklad konverzie alebo koeficienty. Tým sa script znova vyhodnotí, produkt sa zapne alebo pozastaví a výsledok sa prenesie do Google Ads.

V tomto článku si môžete pozrieť bezplatné Google Ads scripty, ktoré používame v BlueWinston.

Oba scripty sú predvolene zapnuté. V prípade, že používate Dynamické kalkulovanie maxCPA, nastavíme fixnú hodnotu maxCPA. Zobrazí sa vám pop-up okno so správou, že sa vypína script, ktorý vylučuje produkt s CPA vyššou ako marža z celkovej hodnoty konverzií a vyššou ako 1,2 násobok maxCPA.

Ak používate akékoľvek iné vypočítanie maxCPA, oba scripty budú predvolene vypnuté v časti Automatické scripty.

Funkcia na aktualizovanie menového kurzu

Táto funkcia pomáha pri kalkulácii maximálnej hodnoty, ktorá môže byť zadaná do rozpočtu kampane. To znamená, že môžete použiť iné meny s veľkými hodnotami (napr. 100000 kolumbijských pesos, čo je približne 23 €).

V ďalších updatoch plánujeme:

  • možnosť platby cez GoPay
  • nový systém cachovania XML súborov
  • export pre Sklik importer
  • pridanie nových stĺpcov do reportov
  • jednotlivé produktové kampane (postupné spúšťanie produktov a nie vytváranie subkampaní)

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.